Onderzoeken

Kenniscentrum
Status

Beleidsonderzoek Jellinek Rookvrij

In dit project wordt onderzocht wat de impact van beleid is geweest op rookgedrag (stoppen of minderen) in de rokende cliëntenpopulatie bij Jellinek, per type zorg en per type roker.

Lees meer

PRED-EX

Wat kan de impact van vroegkinderlijk trauma ons leren over de risicoperceptie van seksueel geweld bij Nederlandse vrouwelijke studenten?

Lees meer

Zelfmanagement bij en de behandeling van depressie

Kan zelfmanagement helpen bij de behandeling en het herstel van een depressie?

Lees meer

Neuromodulatie bij alcoholafhankelijkheid: een repeated-Transcranial Magnetic Stimulation-MRI onderzoek naar werkingsmechanismen

Wat kan repeated Transcranial Magnetic Stimulation-MRI onderzoek ons vertellen over de werkingsmechanismen bij alcoholproblematiek?

Lees meer

TOP: Terugvalpreventie Depressie

Kan een extra psychologische training terugval in depressie helpen voorkomen?

Lees meer

Psychotherapie bij depressie en persoonlijkheidsstoornissen

Kan psychotherapie helpen bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met een comorbide depressie?

Lees meer

Streetwise, Otherwise, Selfwise (SOS)

Resulteert het toevoegen van de SOS training aan de standaardbehandeling van dubbele diagnose patiënten in een sterkere afname van victimisatie?

Lees meer

Modulatie van hersenreactiviteit op drugsgerelateerde cues in recent abstinente heroïne afhankelijke patiënten

Onderzoek naar de acceptatie van een vorm van depot-naltrexon, onder Nederlandse hulpverleners in de verslavingszorg als nieuwe behandeloptie voor chronische heroïne afhankelijke patiënten.

Lees meer

Stedelijk Chroniciteits Onderzoek

Hoe vergaat het de langdurig zorgafhankelijke cliënt in de grote stad?

Lees meer

De prevalentie en behandeling van verslaving en ADHD

Hoe vaak komt ADHD voor bij patiënten met verslavingsproblematiek?

Lees meer

Farmacotherapie voor base-cocaïne afhankelijkheid

Evaluatie van het voorschrijven van modafinil in combinatie met cognitieve gedragstherapie bij verslaving aan cocaïne.

Lees meer

Impulsiviteit bij verslaving

Is impulsiviteit een behandelbare risicofactor bij verslaving?

Lees meer

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin