Onderzoeken

Kenniscentrum
Status

IREM-Freq

Kun je behandeling voor PTSS het best met een of twee sessies per week geven?

Lees meer

De Utrechtse Somatische Screener (USS)

Hoe kan een nieuwe screeningslijst voor somatische klachten worden ingezet in de ambulante verslavingszorg, en welke extra inzichten krijgen we hierdoor?

Lees meer

REPAIR

Kan ABFT helpen voor ernstig suïcidale jongvolwassenen?

Lees meer

Acceptance and Commitment Therapy bij vroege stadia van psychose

Kan Acceptance and Commitment Therapy (ACT) helpen in het aanbod bij vroege psychose?

Lees meer

Netwerktheorie over verslaving en depressie

Hoe verhouden verslaving en depressie zich tot een stedelijke context?

Lees meer

SELECT

Kunnen we voorspellen voor wie electroconvulsietherapie effectief kan worden ingezet?

Lees meer

De 5-stappen methode bij naasten

Het doel van het onderzoek is het evalueren van de 5-stappenmethode voor volwassen naasten van mensen met een verslaving, om zo de preventieve zorg te verbeteren.

Lees meer

Youth in Transition

Wat voorspelt een gunstig lange termijn beloop van jongeren die zich met verslavingsproblematiek melden?

Lees meer

Beleidsonderzoek Jellinek Rookvrij

In dit project wordt onderzocht wat de impact van beleid is geweest op rookgedrag (stoppen of minderen) in de rokende cliëntenpopulatie bij Jellinek, per type zorg en per type roker.

Lees meer

PRED-EX

Wat kan de impact van vroegkinderlijk trauma ons leren over de risicoperceptie van seksueel geweld bij Nederlandse vrouwelijke studenten?

Lees meer

Zelfmanagement bij en de behandeling van depressie

Kan zelfmanagement helpen bij de behandeling en het herstel van een depressie?

Lees meer

Slim spanning signaleren met de Sense-IT biocueing app

Helpt de Sense-IT app bij het vergroten van inzicht in lichamelijke spanningssignalen, het inzetten van adequate coping en voorkomen van agressief gedrag?

Lees meer

Sociale-Netwerkversterking

Kan een coach naast de reguliere behandeling het sociale netwerk van forensische cliënten versterken en neemt daardoor ook recidive delict gedrag af?

Lees meer

Neuromodulatie bij alcoholafhankelijkheid: een repeated-Transcranial Magnetic Stimulation-MRI onderzoek naar werkingsmechanismen

Wat kan repeated Transcranial Magnetic Stimulation-MRI onderzoek ons vertellen over de werkingsmechanismen bij alcoholproblematiek?

Lees meer

Muziektherapie bij Forensisch-Psychiatrische Cliënten

Helpen aandachtsvaardigheden geleerd bij muziektherapie het succes van de behandeling te verbetern?

Lees meer

TOP: Terugvalpreventie Depressie

Kan een extra psychologische training terugval in depressie helpen voorkomen?

Lees meer

Psychotherapie bij depressie en persoonlijkheidsstoornissen

Kan psychotherapie helpen bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen met een comorbide depressie?

Lees meer

Streetwise, Otherwise, Selfwise (SOS)

Resulteert het toevoegen van de SOS training aan de standaardbehandeling van dubbele diagnose patiënten in een sterkere afname van victimisatie?

Lees meer

Modulatie van hersenreactiviteit op drugsgerelateerde cues in recent abstinente heroïne afhankelijke patiënten

Onderzoek naar de acceptatie van een vorm van depot-naltrexon, onder Nederlandse hulpverleners in de verslavingszorg als nieuwe behandeloptie voor chronische heroïne afhankelijke patiënten.

Lees meer

Stedelijk Chroniciteits Onderzoek

Hoe vergaat het de langdurig zorgafhankelijke cliënt in de grote stad?

Lees meer

De prevalentie en behandeling van verslaving en ADHD

Hoe vaak komt ADHD voor bij patiënten met verslavingsproblematiek?

Lees meer

Farmacotherapie voor base-cocaïne afhankelijkheid

Evaluatie van het voorschrijven van modafinil in combinatie met cognitieve gedragstherapie bij verslaving aan cocaïne.

Lees meer

Impulsiviteit bij verslaving

Is impulsiviteit een behandelbare risicofactor bij verslaving?

Lees meer

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin