Terug naar Arkin Onderzoek

Kenniscentrum Forensische zorg | CrimeLab

Het kenniscentrum van Inforsa richt zich op cliënten met ontwrichtend en crimineel gedrag. Vaak is er ook sprake van comorbiditeit, zoals bijvoorbeeld verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en traumaproblematiek. Ook richt het kenniscentrum zich op de omgeving en het systeem rond de cliënten. Inforsa is de laatste jaren meer en meer onderzoek gaan doen en heeft de ambitie om toe te werken naar een/aantal TOPGGz afdeling(en).

Het kenniscentrum is een samenwerkingsverband tussen Arkin en het Amsterdam UMC. Onderzoek vindt plaats bij Inforsa op locaties in Amsterdam en Utrecht: Inforsa FAZ Volwassenen, Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK), Forensisch Jeugd Afdeling (FJA). Daarnaast hebben we een groot netwerk van organisaties waar we onderzoeksprojecten mee doen. We werken met partijen binnen het sociaal domein: GGD, de Regenboog, gemeente Amsterdam, Ministerie van VWS, Ministerie van Justitie en met universiteiten: UvA, VU, UT, Erasmus, UL, RUG. Verder wordt er samengewerkt met diverse Academische Werkplaatsen en internationale onderzoeksgroepen: University of Miami, Melbourne University, ENIGMA antisocial behavior, World Justice Organization for Youth (JOY).

Het doel van ons kenniscentrum is de zorg voor de forensische cliënten te verbeteren. Door het binden van science-practitioners aan de organisatie en het uitvoeren van innovatief onderzoek, van preventie tot langdurige zorg willen we dit bewerkstelligen. Daarmee proberen wij een brug te slaan tussen de wetenschappelijke ontwikkelingen en de praktijk. Binnen Inforsa wordt onderzoek gedaan op verschillende onderzoekslijnen. Te weten: Ambulantisering van zorg, Follow-up studies naar recidieven van delict- en ontwrichtend gedrag, Effectiviteit van behandelingen, E-health en non-verbale therapieën (Virtual Reality, Apps, Biofeedback) en Reguliere Outcome Monitoring (ROM).

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin