Terug naar Arkin Onderzoek

Virtual Reality Studies

Achtergrond

Inforsa volgt voor haar behandelingen nauwgezet technologische ontwikkelingen, zo onderzoekt promovenda Cylia Hendriks met 3 pilotstudies ook de implementatie van Virtual Reality (VR). De drie pilotstudies (VRlof, VRelax, VR CGT module), die de impact van VR in therapiesetting zullen testen, brengen de mogelijkheden en het draagvlak voor VR gerelateerde therapie in forensische setting in kaart. Hieronder wordt kort het doel en de vorm van de startende en lopende deelonderzoeken uitgelegd.

Deelstudie 1: VReedom

Voor forensisch-psychiatrische patiënten in klinische setting kan de stap naar geautoriseerd verlof veel spanningen met zich meebrengen. Een nieuwe omgeving, triggers en onverwachtse situaties kunnen de stap naar buiten tot een stressvolle ervaring maken. Virtual Reality (VR) biedt mogelijkheden om deze stap minder groot te maken, door in een veilige omgeving samen met de behandelaar te oefenen met de stappen die bij een geautoriseerd verlof komen kijken. Daarnaast bevordert VR, naar verwachting, het bewustzijn van de risicofactoren, van moelijke triggers en stressoren. Beelden hebben namelijk een enorme invloed op onze hersenen en beïnvloeden daarmee sterk onze gevoelens en ook onze denkpatronen (Clevr, 2019). Dit is voor zowel de patiënt, de behandelaar en de maatschappij wenselijk.

Het systeem van Clevr biedt hierbij interactieve Virtual Reality oplossingen. Met de VRlof Virtual Reality behandeling wordt het voor de patiënt mogelijk om zichzelf, zonder op eigen kracht te visualiseren, in een verlofsituatie te plaatsen. Gradueel kunnen de stressvolle situaties worden opgeschaald op basis van triggerfactoren, waardoor de patiënt trapsgewijs geëxposeerd wordt. Het virtuele rondje dat wordt gelopen om de kliniek en het boodschappen doen in de virtuele supermarkt is hierdoor niet voor iedere patiënt hetzelfde, maar kan op basis van het uitvragen van persoonlijke ervaringen en angsten van de patiënt worden gepersonaliseerd. Dit gebeurt door het aanpassen van de triggers, welke worden gefaciliteerd in het Clevr systeem. Kortom: een behandeling op maat, waarbij de vordering en ervaring van de cliënt centraal staat!

Deelstudie 2: VRelax

Medewerkers van (klinisch) forensisch-psychiatrische zorginstellingen kampen met burn-out klachten, waarvan een deel toe schrijven is aan stress op het werk (Looff et al, 2019). Manieren om potentiële stress te verminderen onder forensisch zorgpersoneel is hiermee relevant ten behoeve van het psychisch welzijn van de medewerkers. Daarnaast resulteert dit in hoge medische kosten (CBS, 2019).Het verminderen van stress en leren ontspannen is een belangrijke pijler van een goede geestelijke gezondheid. Daarom is VRelax in het leven geroepen. Onderzoek uitgevoerd door Veling et al. (2021) heeft aangetoond dat  Virtual Reality een zeer snel en sterk effect heeft op lichaam en geest. VRelax is samen met cliënten en hulpverleners ontwikkeld voor stressreductie, maar ook als afleidingsprincipe bij pijn of fysiek ongemak, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Hierdoor kunnen mensen zich ontspannen en zich beter voelen. Daardoor zijn ze beter in balans, hebben ze minder psychische klachten en functioneren ze beter.

Om te testen of VRelax ook onder zorgpersoneel bij Arkin voeten in de aarde heeft, zullen zorgmedewerkers die hierin geïnteresseerd zijn de bril eenmalig kunnen testen. Achteraf wordt door middel van een vragenlijst in kaart gebracht hoe zij de VRelax bril ervaarden in relatie tot ervaren stress voor en na de sessie, gebruiksgemak en mogelijkheden voor toekomstig cliëntgebruik.


Cylia Hendriks

PhD Student

Hans ten Zijthoff

Projectleider

Jochem Jansen

Senior Onderzoeker, Universitair Docent

Thimo van der Pol

Hoofd Kenniscentrum, Psychotherapeut

Arne Popma

Hoogleraar

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin