Onderzoeken

Kenniscentrum
Status

Leefstijl in de GGZ

Het Centre of Expertise voor Preventie in Zorg en Welzijn heeft eind december 2022 subsidie toegekend aan dit onderzoeksproject, Leefstijl in de GGZ. Dit is een samenwerking tussen het lectoraat […]

Lees meer

Cognitieve Gedragstherapie bij Gokverslaving

Hoe effectief kan CGT worden ingezet bij gokproblematiek?

Lees meer

Cocoon – Anorexia Nervosa & PTSS

Wat kunnen we doen om patiënten met gelijktijdige Anorexia en PTSS beter te kunnen helpen?

Lees meer

PROFILE

Wat werkt voor zwangere vrouwen met persoonlijkheidsstoornissen en hun families?

Lees meer

GIT-PD bij Forensische Zorg

Is een geïntegreerde behandeling voor persoonlijkheidsproblemen in te zetten binnen de forensische zorg?

Lees meer

Pilotonderzoek klinische versus ambulante detoxificatie van alcohol

Een prospectief cohortonderzoek naar de patiëntkenmerken, effectiviteit, veiligheid, kosten en patiënttevredenheid bij ambulante en klinische detoxificatie van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol.

Lees meer

STOP! Revictimisatie

Bestaan er risico- en beschermende factoren om revictimisatie na herstelde PTSS te voorkomen?

Lees meer

Verder Zonder Behandelaar

Onderzoek naar vergroten langetermijneffecten aan de hand van het Video Voortgangsplan

Lees meer

Feelee

Kan een applicatie forensische jongeren helpen emoties beter te herkennen?

Lees meer

Awareable

Bij welke onderdelen van behandeling kan de Sense-it app ingezet worden en extra verdieping voor de cliënt geven?

Lees meer

PROSPER

Wat voorspelt het succes van een gecombineerde behandeling voor PTSS en Persoonlijkheidsstoornissen?

Lees meer

FORCE

Welke behandelingen kunnen we het beste aan cliënten met Cluster C Persoonlijkheidsproblematiek aanbieden?

Lees meer

E-Train

Hebben jongeren baat bij een aanvullende online emotieregulatie training naast hun reguliere CGT behandeling voor depressie en angst?

Lees meer

HAMLETT

Is het haalbaar om antipsychotica eerder af te bouwen?

Lees meer

Behandeling van PTSS & Verslaving (TOPA)

Verslaving en psychotrauma tegelijk behandelen, kan dat? En met welke interventie doe je dit?

Lees meer

BEDonline

Kan een puur online aangeboden interventie helpen bij het terugdringen van overmatig eten?

Lees meer

Digging For Goals Using Datascience

Wat kan log data van de Jellinek Zelfhulp-interventie ons leren om de interventie te verbeteren?

Lees meer

Train your Brain

Onderzoek naar de toepassing van serious games als zorginnovatie in de verslavingsbehandeling.

Lees meer

CSI Addiction: Cognitive Screening in Addiction

Draagt vroege detectie van cognitieve stoornissen bij aan adequate verslavingszorg?

Lees meer

KopOpOuders PTSS

Helpt een aanvullende online interventie ouders met PTSS om hun opvoedvaardigheden en het vertouwen in zichzelf als ouder te verbeteren?

Lees meer

PROBEL

Hoe kunnen we de prognose van behandelresultaten bij veteranen met PTSS verbeteren?

Lees meer

Clinical Impairment Assessment

Wat kan de CIA-vragenlijst ons leren over de kernpsychopathologie achter eetstoornissen?

Lees meer

Onderzoek naar meetinstrumenten

De meetinstrumenten die we inzetten voor ROM, zijn zelf ook onderwerp van onderzoek. Hoe betrouwbaar, valide, accuraat en precies zijn de scores die de meetinstrumenten opleveren?

Lees meer

Value Based Health Care

We onderzoeken of zorg zich vooral moet richten op het creëren van waarde voor de cliënt.

Lees meer

Academische ROM: Observationeel Onderzoek

Hoe laat het effect van de alledaagse klinische praktijk zich het best meten?

Lees meer

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin