Over Arkin Onderzoek

Hoofd Onderzoek, Dr. Martijn Kikkert

Arkin (en haar rechtsvoorgangers) heeft een rijke historie met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met als doelstelling om de kwaliteit van de onderzoeken te waarborgen en subsidies voor nieuw onderzoek te kunnen verwerven. Sinds 2014 hebben de afdeling Arkin Onderzoek en de Raad van Bestuur gekozen voor het formaliseren van belangrijke onderzoekslijnen in Academische Werkplaatsen.

  1. Verslaving, deze werkplaats betreft Werkingsmechanismen en Behandeling van Verslavingsgedrag (Verslaving) onder aansturing van prof. A. Goudriaan.
  2. Ernstige Psychotische Aandoeningen (EPA) onder aansturing van prof. L. de Haan en voortvloeiend uit de Arkin keuze voor grootstedelijke problematiek
  3. Evidence Based Psychologische Interventies bij complexe common mental health disorders onder aansturing van prof. J. Dekker en aansluitend bij de academische doorontwikkeling van psychologische behandelingen binnen diverse Specialismen van Arkin.
  4. Routine Outcome Monitoring onder aansturing van prof. E. de Beurs en zich richtend op het doel ROM-gegevens te laten werken voor de behandelaar en organisatie, in plaats van andersom.
  5. Forensische Zorg, deze jongste werkplaats wordt per 2021 voorgezeten door dr. Th. van der Pol onder verantwoordelijkheid van prof. Dekker, en mede aangestuurd door prof. A. Popma (leerstoel Kinder en Jeugd Psychiatrie AMC) en prof. A. Goudriaan.

Een belangrijk voordeel van Academische Werkplaatsen in de brede zin des woords is dat wetenschappelijk onderzoek wordt ingebed in de directe zorg van alledag. Dit sluit aan op één van de drie leidende thema’s waar Arkin recentelijk voor heeft gekozen die kunnen worden verbonden met haar missie, kernwaarden en doelstelling, te weten: “Arkin is een eenheid van verbonden behandel- en expertisecentra”.
In dit licht ontwikkelt elk Specialisme zich tot een behandel- en expertisecentrum (BEC), met de huidige samenstelling van professoren is het mogelijk om per BEC een kenniscentrum te gaan vormen.