Terug naar Arkin Onderzoek

Kenniscentrum Kwaliteit van GGZ Behandelingen

Bij Arkin worden met Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens verzameld over het verloop van klachten, functioneren en welbevinden van cliënten gedurende en na de behandeling. We doen dit om de behandeling van individuele cliënten te ondersteunen, want de metingen zijn een vinger aan de pols bij de cliënt en maken gezamenlijke besluitvorming over de koers van de behandeling mogelijk. Ook onderzoeken we met welke indicatoren het beste de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling in kaart te brengen is. Tenslotte onderzoeken we ook andere methodische aspecten van ROM, zoals hoe vaak je het beste kunt meten, op welke manier (zelf invul vragenlijsten of een beoordeling door een getrainde beoordelaar) en waar meet je de kwaliteit van zorg het beste aan af (gezondheidswinst, verbeterd functioneren, tevredenheid met de behandeling).

Het kenniscentrum ROM verricht onderzoek naar het verbeteren en optimaal benutten van de ROM gegevens. Met deze gegevens kunnen behandelresultaten bij diverse groepen cliënten worden vergeleken, binnen en buiten Arkin. Door onze behandelresultaten met anderen te vergelijken kunnen we leren waarin we goed zijn en waar nog ruimte voor verbetering is. Met de analyse van gegevens die over een langere tijd zijn verzameld, kunnen we onderzoeken of beleidsmaatregelen leiden tot betere behandeluitkomsten. Het centrum is niet gebonden aan een specialisme: bij Arkin wordt bij alle specialismen ROM uitgevoerd. De aandachtsgebieden worden hieronder belicht.​​​​

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin