Edwin de Beurs

Hoogleraar

Meer over mijzelf:

Mijn naam is Edwin de Beurs en ik werk als hoogleraar bij de sectie klinische psychologie van de Universiteit Leiden en als senior onderzoeker bij de afdeling onderzoek van Arkin.

Ik onderzoek methoden om kwaliteitsontwikkeling te stimuleren in de GGZ. Een belangrijk element daarbij is Routine Outcome Monitoring (ROM) ter ondersteuning van behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. ROM houdt in routinematig de toestand van de patiënt in de loop van de behandeling monitoren met zelfrapportagevragenlijsten of beoordelingsschalen. Terugkoppeling van ROM gegevens geeft potentieel meer regie over de behandeling aan de patiënt. Besluiten over keuze van de meest passende behandeling en op- of afschalen, veranderen of beëindigen van de behandeling worden samen met de behandelaar genomen. Dit kan het vertrouwen bij de patiënt in de besluitvorming en in de behandeling doen toenemen. Daarnaast bieden de ROM gegevens vele mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek.

Mijn onderzoek is gericht op:

  1. Hoe we met ROM de werkzaamheid, effectiviteit en doelmatigheid van geestelijke gezondheidszorg kunnen verbeteren
  2. Hoe geaggregeerde ROM-gegevens het beste Arkin’s kwaliteitsbeleid kunnen ondersteunen
  3. De ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten en methoden om gegevens te verkrijgen over hoe onze cliënten tijdens de behandeling verbeteren.

Betrokken bij de volgende onderzoeken:

Stuur e-mail Publicaties
ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin