Terug naar Arkin Onderzoek

GIT-PD bij Forensische Zorg

Aanleiding

De forensisch psychiatrische populatie is zeer divers in termen van psychopathologie en delictgedrag. Daarnaast is de doelstelling van behandeling binnen een forensisch psychiatrische setting eerder gericht op delictpreventie dan op het verhelpen van psychische stoornissen. Voor de forensisch psychiatrische doelgroep zijn weinig goed omschreven behandelingen ontwikkeld en is het effect onderzoek daarnaar schaars. Een generieke gestructureerde behandelinterventie zou uitkomst kunnen bieden.

Doel van het onderzoek

Het primaire doel van dit onderzoek is het bepalen van de haalbaarheid van de Richtlijn gestuurde behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen (Guideline Informed Treatment for Personality Disorders [GIT-PD]) in een forensisch ambulante setting. Met behulp van een focusgroep analyse willen we de ervaringen van de patiënten en therapeuten met de GIT-PD onderzoeken. Daarnaast is het onderzoek gericht op de evaluatie van de toepasbaarheid van het onderzoeksprotocol bij deze populatie, ten einde een passend onderzoeksdesign op te zetten voor een gerandomiseerde studie.

Het secundaire doel is het verkennen van de scores op de dynamische risicofacten van het risico taxatie instrument de FARE en het monitoren van het persoonlijkheidsfunctioneren en kwaliteit van leven aan de hand van een tweetal vragenlijsten.

De interventie: Guideline Informed Treatment for Personality Disorders in een forensische setting

De GIT-PD is een niet-theorie specifieke behandelmethodiek gericht op het hier en nu, herstel van interpersoonlijke relaties en gemeenschappelijke werkingsprincipes voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, de zogenaamde ‘common factors’. Deze ‘common factors’ zijn: interpersoonlijk functioneren, zelfreflectie, emotieregulatie, leefstijl, probleemoplossend vermogen en motivatie. Deze ‘common factors’ overlappen met een aantal delict risicofactoren, zoals: Impulscontrole, oplossingsvaardigheden en antisociale houding.

De structuur van de GIT-PD behandeling is multidisciplinair, variabel in frequentie en kent drie fasen: de start-, behandel- en afscheidsfase. De duur van de GIT-PD behandeling is maximaal 18 maanden.

Daar de ‘common factors’ op klinische gronden een overlap lijken te hebben met een aantal delict risicofactoren (zoals: impulscontrole, oplossingsvaardigheden en antisociale houding. En de GIT-PD ruimte biedt voor het flexibel aanbieden van behandelinterventies gericht op de hulpvraag en kenmerken van de patiënt, is de hypothese van deze studie dat de GIT-PD een toepasbare behandelmethodiek is voor de forensisch psychiatrische doelgroep van Inforsa.


David Koppers

Senior Onderzoeker, Klinisch Psycholoog

Madelein van Woerkom

Scientist Practicioner, Klinisch Psycholoog i.o.

Edwin de Beurs

Hoogleraar

Jochem Jansen

Senior Onderzoeker, Universitair Docent

Cyril Boonmann

Senior Onderzoeker, Psychotherapeut i.o.

Thimo van der Pol

Hoofd Kenniscentrum, Psychotherapeut

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin