Terug naar Arkin Onderzoek

BEDonline 2.0

Aanleiding
Het eerste BEDonline* onderzoek van Novarum waarin online begeleide zelfhulp CBT-E is vergeleken met een wachtlijstconditie heeft positieve resultaten laten zien. Zo is gebleken dat de online begeleide zelfhulp effectief is in het verminderen van eetbuien, eetstoornispathologieën de lijdensdruk.
Mede door de goede behandelresultaten, maar ook omdat de Covid-19 pandemie het belang heeft laten zien van het aanbieden van een gespecialiseerde behandeling op afstand en omdat het aanbieden van behandeling op afstand verschillende voordelen met zich meebrengt (minder reistijd en reiskosten, toegang tot behandeling ongeacht woonplaats), is ervoor gekozen een vervolgonderzoek uit te voeren. Er zijn nog maar weinig studies die versies van CBT-E op afstand hebben onderzocht en geen enkele studie heeft de effectiviteit van begeleide zelfhulp CBT-E vergeleken met screen-to-screen CBT-E. Beide behandelvormen zijn gebaseerd op hetzelfde protocol, namelijk Cognitive Behavioral Therapy-Enhanced (CBT-E), ontwikkeld door Christopher Fairburn. De behandelvormen verschillen dus niet met betrekking tot de interventies, wel van elkaar in duur en de manier van aanbieden; de begeleide zelfhulp CBT-E duurt in totaal 13 weken, de reguliere CBT-E aangeboden screen-to-screen duurt 20weken. Binnen Novarum zullen beide CBT-E behandelingen online worden aangeboden en zal de effectiviteit met elkaar worden vergeleken. Ook wordt er gekeken of er moderatoren zijn die voorspellers zijn voor de effectiviteit van beide behandelvormen, zoals vroege menarche.

Opzet van het onderzoek
Binnen het vervolgonderzoek wordt de effectiviteit van begeleide zelfhulp CBT-E vergeleken met reguliere CBT-E aangeboden middels screen-to-screen en zal er onderzocht worden of er moderatoren zijn voor de effectiviteit van beide behandelvormen. Hiermee kan namelijk voor iedere cliënt de beste behandeling aangeboden worden. Dit tezamen wordt onderzocht door middel van een randomized controlled trial (RCT). In totaal worden er 180 deelnemers geïncludeerd, 90 per arm. Beide armen ontvangen voorafgaand aan de start van de behandeling een telefonisch assessment waarin door middel van de SCID gescreend wordt op exclusie criteria (stemmingsproblematiek en psychose) en het Eating Disorder Examination (EDE) interview wordt afgenomen om de ernst van de eetstoornis te meten. Het Eating Disorder Examination (EDE) interview wordt nog driemaal afgenomen, namelijk 5 weken na start van de behandeling, aan het einde van de behandeling en 20 weken na het einde van de behandeling. Daarnaast worden online zelf-rapportage vragenlijsten ingevuld bij start van de behandeling, 5 weken na start van de behandeling, aan het einde van de behandeling, 20 weken na het einde van de behandeling en 40 weken na het einde van de behandeling.

Wanneer kan een cliënt deelnemen?
Een cliënt kan deelnemen wanneer hij of zij gediagnosticeerd is met een eetbuistoornis of een ander gespecificeerde eetstoornis meest lijkend op een eetbuistoornis. De eetbuistoornis wordt gekenmerkt door terugkerende episodes van eetbuien met controleverlies, en zonder compensatiegedrag (bijvoorbeeld braken, laxeren, overmatig bewegen). Daarnaast dient de cliënt minimaal 18 jaar oud te zijn dan en een BMI te hebben tussen 19.5 en 40.0. Ook is het belangrijk dat een cliënt toegang heeft tot internet en een computer of tablet.

Vragen of benieuwd?
Mail ons dan vooral! onderzoek@novarum.nl

* Merkenrechtelijke Benelux aanvraag van BEDonline


Ella van Beers

PhD Student, Psycholoog

Elske van den Berg

Senior Onderzoeker, Voorzitter Werkplaats

Margo de Jonge

Senior Onderzoeker, Manager Behandelzaken

Matthijs Blankers

Senior Onderzoeker

Jack Dekker

Hoogleraar

Edwin de Beurs

Hoogleraar

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin