Elske van den Berg

Senior Onderzoeker, Voorzitter Werkplaats

Meer over mijzelf:

Ik ben werkzaam als directeur Behandelzaken en als senior onderzoeker bij Novarum.
In samenspraak met de betrokken hoogleraren hebben we de afgelopen jaren hard gebouwd aan de uitbouw en doorontwikkeling van onze onderzoeksgroep.

Een belangrijk deel van ons onderzoek richt zich op het in kaart brengen van effectiviteit en kosteneffectiviteit van de behandelmethodieken die wij binnen onze TOPGGz afdelingen ontwikkeld hebben voor alle verschillende cliëntgroepen die binnen Novarum behandeld worden.

In twee grote cohort onderzoeken hebben we onderzocht of het breed implementeren van een recent ontwikkelde gespecialiseerde eetstoornis methodiek binnen de klinische alsook de ambulante zorgpaden van Novarum tot een verbeterde (kosten-)effectiviteit heeft geleid. Dit onderzoek vormde één van de bouwstenen van mijn promotieonderzoek.

Ook is er een onderzoekslijn met betrekking tot cliënten die kampen met morbide obesitas die al dan niet een maagverkleiningsoperatie hebben ondergaan, waarin gezocht wordt naar mogelijke voorspellers voor behandeleffect. (Obesitas onderzoek van promovenda Marjolein Geerts en promovenda Laura van Riel NPI)

Voor cliënten met een eetbuistoornis is er binnen Novarum een eHealth behandeling ontwikkeld waarvan de effectiviteit momenteel binnen twee gerandomiseerde klinische trials (BED Online 1 & BED Online 2) wordt onderzocht.

Momenteel werk ik met collega’s aan het opzetten van onderzoek naar behandelmogelijkheden bij cliënten met anorexia nervosa die kampen met zowel ernstig ondergewicht als comorbide traumaklachten (LEEV studie).

Betrokken bij de volgende onderzoeken:

Stuur e-mail Publicaties
ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin