Terug naar Arkin Onderzoek

Kenniscentrum Ernstige Psychotische Aandoeningen

Het kenniscentrum Ernstige Psychotische Aandoeningen (AWP-EPA) is een samenwerkingsverband tussen Arkin en het Amsterdam UMC (locatie AMC). De AWP-EPA richt zich op patiënten met ernstige psychotische en andere ernstige psychiatrische aandoeningen. Binnen Arkin levert vooral Mentrum deze zorg. Voor bepaalde onderzoeken is ook samenwerking met andere Arkin-specialismen mogelijk en nodig (bijvoorbeeld SPA, Inforsa, Arkin Jeugd & Gezin).

De AWP-EPA richt zich hoofdzakelijk op ernstige psychotische aandoeningen, en in sommige studies ook op patiënten met andere ernstige psychiatrische aandoeningen (conform criteria van Delespaul e.a. 2013). Thema’s die binnen ons onderzoek een grote rol spelen, zijn: persoonlijk herstel, triadisch werken, (voorspellen van) therapieresistentie, perspectiefverschillen op wat er aan de hand is, samenwerking met (familie-)ervaringsdeskundigen, comorbiditeit en psychosociale interventies. Verder streven wij ernaar het doen van wetenschappelijk onderzoek onder ‘moeilijk te onderzoeken groepen’ te stimuleren.

De AWP-EPA wordt geleid door professor Lieuwe de Haan (hoogleraar psychotische stoornissen Amsterdam UMC locatie AMC). De werkplaats komt zes maal per jaar bijeen. Nieuwe onderzoeksvoorstellen worden dan beoordeeld op kwaliteit, haalbaarheid en match met de missie van de AWP-EPA en Mentrum. Daarnaast worden nieuwe mogelijkheden voor het werven van subsidies besproken, en wordt het lopende onderzoek doorgenomen.

Leden van het kenniscentrum

Lieuwe de Haan

Hoogleraar

Martijn Kikkert

Hoofd Onderzoek, Senior Onderzoeker

Mariken de Koning

Senior Onderzoeker, Psychiater

Frederike Schirmbeck

Senior Onderzoeker

Astrid Vellinga

Senior Onderzoeker, Psychiater

Roberto Doornebal-Bakker

Psychiater

Alle leden
ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin