Terug naar Arkin Onderzoek

AGE Products en Psychiatrische Aandoeningen

Achtergrond

Er zijn sterke aanwijzingen dat lichamelijke factoren meespelen in het onstaan van verschillende psychiatrische aandoeningen. Gedacht wordt dat oxidatieve stress hierbij een rol speelt. Oxidatieve stress is een toestand van het lichaam waarbij een teveel aan reactieve zuurstofmoleculen schade aanricht. De hoeveelheid oxidatieve stress waaraan het lichaam tot dan toe is blootgesteld kan geschat worden door Advanced Glycation End products (AGEs) in de huid te meten. AGEs worden onder invloed van oxidatieve stress gevormd en stapelen zich op in de huid.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek is gefocust op de associatie tussen verschillende psychiatrische aandoeningen en AGEs. Zo vonden we bij jongvolwassenen die recent een eerste psychose hadden gehad al een sterk verhoogd AGE-niveau in de huid vergeleken met gezonde controles. We zagen bij deze jongvolwassenen tevens een associatie tussen AGEs in de huid en een kleiner hippocampus-volume. Resultaten onderschrijven het bestaan van excessieve oxidatieve stress bij psychotische stoornissen, al vroeg na het ontstaan van de eerste psychose.

Ook hebben we in een grote populatiestudie de associatie tussen AGEs en angst- en depressieve stoornissen onderzocht. Duidelijk werd dat mensen met van een angst- of depressieve stoornis gemiddeld een hoger AGE-niveau in de huid hadden. Bij depressie was dit verband het meest uitgesproken. Ook is bekeken of het AGE-niveau voorspellend is voor het ontwikkelen van een angst- of depressieve stoornis na vijf jaar. Dit bleek het geval, al was het gevonden verband niet sterk. Mogelijk werd dit verband verklaard door andere factoren die zowel oxidatieve stress als het ontstaan van psychiatrische aandoeningen in de hand kunnen werken, zoals laag inkomen en opleidingsniveau. AGE-niveau bleek niet voorspellend voor het recidiveren danwel persisteren van een bestaande angst- of depressieve stoornis na vijf jaar. Tenslotte is onderzocht of een hoger AGE-niveau vroegtijdige sterfte bij personen met een angst- of depressieve stoornis kan verklaren. Inderdaad vroegtijdige sterfte worden gelinkt aan een hoog AGE-niveau bij affectieve stoornissen. Vooral bij depressie was dit het geval. Concluderend wijzen de resultaten erop dat oxidatieve stress een van de mogelijke oorzaken is van vroegtijdige sterfte bij angst- en depressieve stoornissen.


Julie Hagen

PhD Student, Psychiater

Lieuwe de Haan

Hoogleraar

Publicaties

Ethnic discrimination and depressed mood: The role of autonomic regulation

Hagen, J., Sutterland, A.L., Collard, D., de Jonge, C.D.E., van Zuiden, M., Zantvoord, J.B., De Haan, L., Lok, A. & et al.
Verschenen in Journal of Psychiatric Research, 144, 110-117 (2021)

Skin autofluorescence of advanced glycation end products and mortality in affective disorders in the lifelines cohort study: A mediation analysis

Hagen, J., Sutterland, A.L., Liefers, T., Schirmbeck, F., Cohn, D.M., Lok, A., Tan, H.L.O., Zwinderman, A.H. & De Haan, L.
Verschenen in Journal of Affective Disorders, 282, 1082-1089 (2021)

Association between skin autofluorescence of advanced glycation end products and affective disorders in the lifelines cohort study

Hagen, J., Sutterland, A.L., da Fonseca Pereira de Sousa, P.A.L., Schirmbeck, F., Cohn, D.M., Lok, A., Tan, H.L., Zwinderman, A.H. & De Haan, L.
Verschenen in Journal of Affective Disorders, 275, 230-237 (2020)

Accumulation rate of advanced glycation end products in recent onset psychosis: A longitudinal study

Hagen, J., Sutterland, A.L., Edrisy, S., Tan, H.L. & De Haan, L.
Verschenen in Psychiatry Research, 291 (2020)

Advanced Glycation End Products in Recent-Onset Psychosis Indicate Early Onset of Cardiovascular Risk

Hagen, J., Sutterland, A.L., Koeter, M.W.J., Lutter, R., Cohn, D.M. & De Haan, L.
Verschenen in The Journal of Clinical Psychiatry (2017)

Media

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin