Thijs Burger

PhD Student, Psychiater

Meer over mijzelf:

Als psychiater in een kliniek in de spoedketen zet ik mij in voor mensen met een ernstige psychische aandoening die in crisis verkeren. Door aan te sluiten bij hun behoeften in dat moment probeer ik in te voegen in hun herstelproces. En ik ga samen met hen, naasten en ambulant behandelaren op zoek naar manieren om een crisis om te buigen in een stap voorwaarts.

Bij mijn promotieonderzoek richt ik me op samenwerking tussen mensen met EPA, hun naasten en behandelaren bij herstel. Specifiek heb ik hierbij aandacht voor mensen bij wie het herstel op meerdere gebieden (persoonlijk, functioneel, maatschappelijk, klinisch) moeizaam verloopt. Van deze groep weten we namelijk relatief weinig, terwijl hun behandeling juist complex verloopt.

Betrokken bij de volgende onderzoeken:

Stuur e-mail Publicaties
ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin