Terug naar Arkin Onderzoek

TRAIL

Achtergrond

Mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) ondervinden problemen of beperkingen op meerdere levensgebieden. Het is een heterogene groep mensen, met uiteenlopende zorgbehoeften. Bij een kleine subgroep is het patroon dat zij zich langdurig niet staande houden buiten een kliniek, ook niet met uitgebreide begeleiding van bijvoorbeeld een FACT-team en woonbegeleiding, met schrijnende of gevaarlijke situaties tot gevolg. In de Herstelondersteunende Vervolgklinieken (HOV) van Mentrum wordt voor deze ernstig aangedane subgroep gekeken welke behandeling en ondersteuning (vanuit persoonlijk, maatschappelijk én klinisch perspectief) wel bijdraagt aan herstel.

Er is echter weinig geschreven wetenschappelijke kennis beschikbaar om de kwaliteit van zorg te ondersteunen voor deze doelgroep. Dit komt onder andere omdat deze doelgroep lastig te betrekken is in het onderzoek, juist door de aard van hun problematiek, bijvoorbeeld cognitieve problemen of achterdocht.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een profielbeschrijving van de cliënten die opgenomen zijn in de HOV-klinieken te maken. Deze beschrijving genereert hypothesen over de vraag welke patiënten een verhoogd risico hebben op een zeer moeizaam verlopend herstelproces. We brengen sociodemografische- en beloopskenmerken in kaart, maar ook profielkenmerken die aangrijpingspunt voor behandeling kunnen zijn (zoals therapieresistentie voor medicatie of systeemproblematiek). Daarnaast onderzoeken wij welke interventies deze cliënten ontvangen hebben, en welke redenen er bekend zijn als geïndiceerde interventies niet ontvangen zijn. Deze beschrijving genereert hypothesen over de vraag welke problemen in zorgaanbod kunnen bijdragen aan een zeer moeizaam verlopend herstelproces.


Thijs Burger

PhD Student, Psychiater

Mariken de Koning

Senior Onderzoeker, Psychiater

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin