Terug naar Arkin Onderzoek

Jaarlijks CliëntenOpiniePanel

Aanleiding

De Wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) schrijft voor dat informatie en feedback van cliënten zo laag mogelijk in de organisatie moet worden verzameld. Om hieraan tegemoet te komen is de cliëntenraad van Arkin, in samenwerking met de RvB en de afdeling Onderzoek, gaan experimenteren met een nieuwe manier om in contact te komen met cliënten.

Het doel hiervan is voornamelijk het bereiken van het deel van de achterban van cliëntenraad Arkin dat niet klinisch wordt behandeld. Dit betreft door de toenemende ambulantisering verreweg het grootste deel van de cliënten van Arkin en omdat we deze groep bijvoorbeeld minder te spreken krijgen tijdens locatie bezoeken moesten we op zoek naar nieuwe manieren om in contact te komen.

Methode en resultaten

Een keer per jaar zenden we een korte enquête naar cliënten over een aantal thema’s en we nodigen cliënten uit om erover door te praten in een cliëntenpanel. Inmiddels werden drie ronden van enquêtes en paneldiscussies georganiseerd over onder meer de volgende thema’s: wachttijden, digitale zorg, inspraak in de behandeling, stigma, routine outcome monitoring, zingeving en naasten. De gebruikte vragenlijsten zijn vrij inzichtelijk en kun je onderaan deze pagina terugvinden.

De ervaringen met de gekozen aanpak waren gunstig. Het verzamelen van kwantitatieve enquêtegegevens en kwalitatieve informatie uit de paneldiscussie vulden elkaar aan en leidden tot een verdere professionalisering van het werk van de cliëntenraad. Cliënten waren blij op deze wijze bij het werk van de cliëntenraad betrokken te worden. We verkregen een beter inzicht in hoe cliënten het beleid ervoeren en de cliëntenraad kwam met deze informatie beter aan tafel bij de raad van bestuur en de directies van Arkin. De nieuwe aanpak heeft de positie van de cliëntenraad binnen Arkin verstevigd. We beschouwen dit als een goede aanpak om vorm te geven aan de Wet Medezeggenschap.


Maaike Riemersma

Bureaumanager Cliëntenraad

Chris Maagd

Voorzitter Cliëntenraad

Nick Lommerse

Wetenschappelijk Onderzoeker

Edwin de Beurs

Hoogleraar

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin