Onderzoeken

Kenniscentrum
Status

Clinical Impairment Assessment

Wat kan de CIA-vragenlijst ons leren over de kernpsychopathologie achter eetstoornissen?

Lees meer

Onderzoek naar meetinstrumenten

De meetinstrumenten die we inzetten voor ROM, zijn zelf ook onderwerp van onderzoek. Hoe betrouwbaar, valide, accuraat en precies zijn de scores die de meetinstrumenten opleveren?

Lees meer

Value Based Health Care

Door Michael Porter van Harvard Business School is Value Based Health Care geïntroduceerd. Centrale gedachte is dat zorg zich vooral moet richten op het creëren van waarde voor de client. Waarde […]

Lees meer

Academische ROM: Observationeel Onderzoek

Hoe laat het effect van de alledaagse klinische praktijk zich het best meten?

Lees meer

Praktische ROM: Dataverzameling

De ROM gegevens worden in het kader van de behandeling verzameld en zijn beschikbaar voor analyses. Dat heeft voor- en nadelen: een onderzoeker hoeft dus in principe zelf geen gegevens […]

Lees meer

Eenzaamheid bij Ouderen

Hoe vaak komt eenzaamheid voor bij ouderen die in psychiatrische behandeling zijn?

Lees meer

ALERT

Helpt de toevoeging van een online training het behandelresultaat van cliënten die een depressie hebben en slachtoffer zijn geweest van geweld?

Lees meer

PsyDos

Zijn cliënten die zich melden met persoonlijkheidsproblematiek en een depressie meer gebaat bij een korte of langere behandeling?

Lees meer

PICTURES

Welke elementen van een behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek zijn het meest helpend of juist belemmerend bij herstel?

Lees meer

Dopacon: Onderzoek naar gokverslaving

Wat kunnen we leren over de rol van dopamine bij gokverslaving?

Lees meer

AGE Products en Psychiatrische Aandoeningen

Wat kan het meten van oxidatieve stress ons vertellen over psychiatrische aandoeningen?

Lees meer

TRAIL

Kunnen we een profiel opstellen van mensen die een moeizaam herstelproces doorlopen?

Lees meer

SECRED

Kan de toevoeging van Fluvoxamine de bijwerkingen van Clozapine-gebruik verminderen?

Lees meer

Herstel in Perspectief

Herstelgeoriënteerd werken vanuit een triadisch perspectief, wat is daarvoor nodig?

Lees meer

Genezen of Herstellen?

Wat is het verschil tussen symptomatisch en persoonlijk herstel voor onze FACT-cliënten?

Lees meer

Cirkelen Rond Je Onderzoek

Kunnen we met een praktisch onderzoek meer ruimte creëren voor het levensverhaal van onze cliënten in onze 24-uurs voorzieningen?

Lees meer

Ambulantisering Amsterdam

Een stads-breed onderzoek naar de cliënten in de langdurige ambulante zorg. Hoe vergaat het deze cliënten in de maatschappij?

Lees meer

Sociale-Netwerkversterking

Kan een coach naast de reguliere behandeling het sociale netwerk van forensische cliënten versterken en neemt daardoor ook recidive delict gedrag af?

Lees meer

Virtual Reality Studies

Kan VR helpen om geautoriseerd verlof en werken in de forensische kliniek minder stressvol te maken?

Lees meer

Intensive Home Treatment (IHT)

Is bij psychiatrische crisis een intensieve behandeling in de thuissituatie een haalbare optie naast een klinische opname?

Lees meer

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacybeleid | Cookiebeleid | © 2022 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin