Onderzoeken

Kenniscentrum
Status

Dopacon: Onderzoek naar gokverslaving

Wat kunnen we leren over de rol van dopamine bij gokverslaving?

Lees meer

AGE Products en Psychiatrische Aandoeningen

Wat kan het meten van oxidatieve stress ons vertellen over psychiatrische aandoeningen?

Lees meer

TRAIL

Kunnen we een profiel opstellen van mensen die een moeizaam herstelproces doorlopen?

Lees meer

SECRED

Kan de toevoeging van Fluvoxamine de bijwerkingen van Clozapine-gebruik verminderen?

Lees meer

Herstel in Perspectief

Herstelgeoriënteerd werken vanuit een triadisch perspectief, wat is daarvoor nodig?

Lees meer

Genezen of Herstellen?

Wat is het verschil tussen symptomatisch en persoonlijk herstel voor onze FACT-cliënten?

Lees meer

Cirkelen Rond Je Onderzoek

Kunnen we met een praktisch onderzoek meer ruimte creëren voor het levensverhaal van onze cliënten in onze 24-uurs voorzieningen?

Lees meer

Ambulantisering Amsterdam

Een stads-breed onderzoek naar de cliënten in de langdurige ambulante zorg. Hoe vergaat het deze cliënten in de maatschappij?

Lees meer

Sociale-Netwerkversterking

Kan een coach naast de reguliere behandeling het sociale netwerk van forensische cliënten versterken en neemt daardoor ook recidive delict gedrag af?

Lees meer

Virtual Reality Studies

Kan VR helpen om geautoriseerd verlof en werken in de forensische kliniek minder stressvol te maken?

Lees meer

Intensive Home Treatment (IHT)

Is bij psychiatrische crisis een intensieve behandeling in de thuissituatie een haalbare optie naast een klinische opname?

Lees meer

Psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht

Probleemstelling: Statushouders lopen een verhoogd risico op psychische klachten en overmatig gebruik van verdovende middelen; dat mogelijk met elkaar samenhangt.

Lees meer

Blended Alcohol Depressie Ehealth (BLADE)

Is een reguliere depressiebehandeling effectiever als je een online module gericht op het minderen van alcoholgebruik toevoegt?

Lees meer

Het heft in eigen handen

Hoe goed sluit het vernieuwde DGT-TFT programma van de VIBU aan bij veteranen met PTSS?

Lees meer

Sekse en Gender in Alcoholverslaving (SEGA)

Hoe kunnen sekse- en genderverschillen van invloed zijn op de behandeling van alcoholverslaving?

Lees meer

OptiBlend

De blended behandeling van Jellinek in cliëntenfocusgroepen worden vernieuwd en leefstijlmodules (gezonde voeding, beter slapen) en nazorg met terugvalpreventie worden toegevoegd.

Lees meer

BEDonline 2.0

Welke factoren dragen bij aan de effectieve inzet van online zelfhulp vs. screen to screen CBT-E bij Binge Eating Disorders?

Lees meer

Een Gedeeld Verhaal

Kan het levensverhaal van de cliënt helpen bij een hernieuwd toekomstperspectief?

Lees meer

Ouderschap & PTSS: Meta-analyse

Wat zegt de literatuur ons over de relatie tussen PTSS en opvoeden?

Lees meer

Ouderschap & PTSS: Interviewstudie

Wat kunnen we leren van ouders met PTSS en hoe zij het opvoeden ervaren?

Lees meer

IREM-Freq

Kun je behandeling voor PTSS het best met een of twee sessies per week geven?

Lees meer

De Utrechtse Somatische Screener (USS)

Hoe kan een nieuwe screeningslijst voor somatische klachten worden ingezet in de ambulante verslavingszorg, en welke extra inzichten krijgen we hierdoor?

Lees meer

Netwerktheorie over verslaving en depressie

Hoe verhouden verslaving en depressie zich tot een stedelijke context?

Lees meer

De 5-stappen methode bij naasten

Het doel van het onderzoek is het evalueren van de 5-stappenmethode voor volwassen naasten van mensen met een verslaving, om zo de preventieve zorg te verbeteren.

Lees meer

Youth in Transition

Wat voorspelt een gunstig lange termijn beloop van jongeren die zich met verslavingsproblematiek melden?

Lees meer

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin