Onderzoeken

Kenniscentrum
Status

Value Based Health Care

We onderzoeken of zorg zich vooral moet richten op het creëren van waarde voor de cliënt.

Lees meer

Academische ROM: Observationeel Onderzoek

Hoe laat het effect van de alledaagse klinische praktijk zich het best meten?

Lees meer

Praktische ROM: Dataverzameling

De ROM gegevens worden in het kader van de behandeling verzameld en zijn beschikbaar voor analyses. Dat heeft voor- en nadelen.

Lees meer

Jaarlijks CliëntenOpiniePanel

Welke onderwerpen zijn belangrijk voor onze cliënten en hoe kunnen we deze jaarlijks proberen te verbeteren?

Lees meer

Eenzaamheid bij Ouderen

Hoe vaak komt eenzaamheid voor bij ouderen die in psychiatrische behandeling zijn?

Lees meer

ALERT

Helpt de toevoeging van een online training het behandelresultaat van cliënten die een depressie hebben en slachtoffer zijn geweest van geweld?

Lees meer

PsyDos

Zijn cliënten die zich melden met persoonlijkheidsproblematiek en een depressie meer gebaat bij een korte of langere behandeling?

Lees meer

PICTURES

Welke elementen van een behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek zijn het meest helpend of juist belemmerend bij herstel?

Lees meer

Dopacon: Onderzoek naar gokverslaving

Wat kunnen we leren over de rol van dopamine bij gokverslaving?

Lees meer

AGE Products en Psychiatrische Aandoeningen

Wat kan het meten van oxidatieve stress ons vertellen over psychiatrische aandoeningen?

Lees meer

TRAIL

Kunnen we een profiel opstellen van mensen die een moeizaam herstelproces doorlopen?

Lees meer

SECRED

Kan de toevoeging van Fluvoxamine de bijwerkingen van Clozapine-gebruik verminderen?

Lees meer

Herstel in Perspectief

Herstelgeoriënteerd werken vanuit een triadisch perspectief, wat is daarvoor nodig?

Lees meer

Genezen of Herstellen?

Wat is het verschil tussen symptomatisch en persoonlijk herstel voor onze FACT-cliënten?

Lees meer

Cirkelen Rond Je Onderzoek

Kunnen we met een praktisch onderzoek meer ruimte creëren voor het levensverhaal van onze cliënten in onze 24-uurs voorzieningen?

Lees meer

Ambulantisering Amsterdam

Een stads-breed onderzoek naar de cliënten in de langdurige ambulante zorg. Hoe vergaat het deze cliënten in de maatschappij?

Lees meer

Virtual Reality Studies

Kan VR helpen om geautoriseerd verlof en werken in de forensische kliniek minder stressvol te maken?

Lees meer

Intensive Home Treatment (IHT)

Is bij psychiatrische crisis een intensieve behandeling in de thuissituatie een haalbare optie naast een klinische opname?

Lees meer

Psychische gezondheid en middelengebruik onder statushouders in Utrecht

Probleemstelling: Statushouders lopen een verhoogd risico op psychische klachten en overmatig gebruik van verdovende middelen; dat mogelijk met elkaar samenhangt.

Lees meer

Blended Alcohol Depressie Ehealth (BLADE)

Is een reguliere depressiebehandeling effectiever als je een online module gericht op het minderen van alcoholgebruik toevoegt?

Lees meer

Het heft in eigen handen

Hoe goed sluit het vernieuwde DGT-TFT programma van de VIBU aan bij veteranen met PTSS?

Lees meer

Sekse en Gender in Alcoholverslaving (SEGA)

Hoe kunnen sekse- en genderverschillen van invloed zijn op de behandeling van alcoholverslaving?

Lees meer

OptiBlend

De blended behandeling van Jellinek in cliëntenfocusgroepen worden vernieuwd en leefstijlmodules (gezonde voeding, beter slapen) en nazorg met terugvalpreventie worden toegevoegd.

Lees meer

BEDonline 2.0

Welke factoren dragen bij aan de effectieve inzet van online zelfhulp vs. screen to screen CBT-E bij Binge Eating Disorders?

Lees meer

Een Gedeeld Verhaal

Kan het levensverhaal van de cliënt helpen bij een hernieuwd toekomstperspectief?

Lees meer

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin