Terug naar Arkin Onderzoek

Awareable

Achtergrond van het onderzoek

Agressieregulatieproblematiek komt veel voor bij cliënten in de forensische zorg. Cliënten hebben vaak weinig zicht op lichamelijke spanningssignalen die vooraf gaan aan agressief gedrag. Zij hebben het gevoel dat ze ineens heel erg boos kunnen worden.

Er bestaan diverse behandelingen gericht op het leren hanteren van boosheid en voorkomen van agressief gedrag. In de afgelopen jaren heeft Annemieke ter Harmsel onderzocht of biocueing (real time biofeedback) een haalbare aanvulling is op agressieregulatietherapie. Door middel van de Sense-it app en een horloge met biosensor kregen cliënten een terugkoppeling van hun lichamelijke spanningssignalen, zoals een verhoogde hartslag. Het doel van dit onderzoek was om cliënten meer inzicht te geven in lichamelijke spanningssignalen, met de verwachting dat dit cliënten ook zou kunnen ondersteunen bij het tijdig inzetten van adequate manieren om met boosheid om te gaan.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de Sense-it app, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, als een haalbare en bruikbare aanvullende interventie kan worden gezien. De meerderheid van de deelnemende cliënten gaf aan dat het gebruik van de Sense-it app hen meer inzicht in lichamelijke spanningssignalen heeft opgeleverd. Ook kwamen uit het onderzoek enkele aanwijzingen naar voren voor die duiden op een positief effect van de app op het verminderen van agressief gedrag.

Doel van het onderzoek

Tot op heden bestaan er geen generaliseerbare conclusies over de effectiviteit van het inzetten van de Sense-it app. De effectiviteit van de Sense-it app zal daarom de komende jaren in het huidige onderzoeksproject nader worden onderzocht. De ambitie is om het inzetten van de Sense-it app bij een groot aantal jongvolwassenen te onderzoeken, binnen Inforsa, maar ook bij andere forensische zorginstellingen. Hoe dit er precies uit zal zien, wordt nader bekend gemaakt.

Meer weten over de app? Sense-it website

Zitah de Groot

PhD Student, Beleidsmedewerker

Lisanne Smulders

Scientist Practicioner, Forensisch Orthopedagoog

Thimo van der Pol

Hoofd Kenniscentrum, Psychotherapeut

Arne Popma

Hoogleraar

Media

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin