Terug naar Arkin Onderzoek

E-Train

Aanleiding 

Cognitieve gedragstherapie (CGT) geldt als eerste keuze in de behandeling van angst en depressie bij jongeren. Voor een aanzienlijk deel van de jongeren werkt CGT echter onvoldoende. Recent onderzoek heeft aangetoond dat emotieregulatieproblemen een belangrijke (transdiagnostische) rol spelen in de ontwikkeling en instandhouding van depressieve stoornissen en angststoornissen bij zowel volwassenen als adolescenten. De adolescentie is bovendien een kritische levensfase wat betreft het aanleren van adaptieve emotieregulatiestrategieën. Tijdens deze fase krijgen jongeren ook in toenemende mate te maken met negatieve emoties, stress en intensieve/instabiele emoties. Bij cognitieve gedragstherapie wordt echter weinig specifieke aandacht besteed aan het aanleren van concrete adaptieve emotieregulatiestrategieën.

Om die reden ontwikkelt en onderzoekt Arkin de effectiviteit van een nieuwe begeleide online emotieregulatietraining (“E-TRAIN”) voor de behandeling van jongeren met depressie of angst, als aanvulling op de reguliere CGT-behandeling. Bij het volgen van deze online training worden de jongeren begeleid door een behandelaar op afstand, waarmee ze ook op drie verschillende momenten een beeldbel afspraak zullen hebben. De training loopt gelijktijdig met de reguliere CGT-behandeling.

Doel van het onderzoek 

Middels een randomized controlled trial (RCT) wordt de effectiviteit van E-TRAIN als aanvulling op reguliere CGT-behandeling onderzocht. Jongeren van 13 t/m 19 jaar met een primaire diagnose depressie of angststoornis worden geïncludeerd voor het onderzoek.

In totaal zullen 138 deelnemers geïncludeerd worden, waarvan de helft gerandomiseerd wordt naar de interventie groep (CGT + E-TRAIN) en de andere helft naar de controlegroep (CGT). Deelnemers vullen op vier momenten (bij de start van het onderzoek, na 3, 6 en 12 maanden) online vragenlijsten in. Daarnaast wordt ook aan één van de ouders en de CGT-behandelaar gevraagd om op deze vier momenten vragenlijsten in te vullen.

Op dit moment worden deelnemers geworven bij Arkin Jeugd&Gezin.

De Interventie: E-TRAIN 

E-TRAIN is een blended emotieregulatietraining die de jongeren volgen op het platform van Jouw Omgeving. Jongeren kunnen de training zowel op hun smartphone als op hun laptop volgen. E-TRAIN is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de doelgroep en behandelaren die aan de pilotstudie hebben deelgenomen (middels focusgroepen). De module is gebaseerd op bestaande emotieregulatietrainingen (voor volwassenen).

E-TRAIN bestaat uit 6 online sessies, waarin deelnemers zelfstandig via animatievideo’s, geluidsfragmenten, tekst, ervaringsverhalen en verschillende invuloefeningen kunnen werken aan hun emotieregulatievaardigheden. De interventie wordt blended aangeboden: naast de online module vinden er 3 beeldbel-sessies plaats met de E-TRAIN behandelaar én ontvangen jongeren na iedere gemaakte sessie digitaal feedback.


Julie Emmelkamp

PhD Student, Orthopedagoog

Marike Wisman

PhD Student, Klinisch Psycholoog

Carolien Christ

Senior Onderzoeker, GZ-Psycholoog i.o.

Jack Dekker

Hoogleraar

Media

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin