Terug naar Arkin Onderzoek

Verder Zonder Behandelaar

Aanleiding
De echte kracht en waarde van informatie ligt niet vergaren ervan, maar aan de diepte van haar voetafdruk in ons geheugen. Binnen behandelingen van Arkin wordt enorm veel informatie van behandelaar naar cliënt overgedragen. Als deze informatie in het behandeltraject heeft gezorgd voor vooruitgang op de behandeldoelen, is de wens dat de cliënt dit ook in de toekomstige periode – zonder de behandelaar – vast weet te houden. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze waardevolle informatie bewaard blijft? Bahrick, een Amerikaanse expert op het gebied van het menselijk geheugen, stelt dat de kans dat informatie behouden blijft het grootst is als de informatie:

  • gemakkelijk terug te vinden is
  • herhaaldelijk wordt aangeboden
  • over een langere periode in een cyclus wordt verworven
  • toegepast wordt of mee wordt geoefend

Doel van het onderzoek
Dit onderzoek richt zich op de vraag of de methodiek Video Voortgangsplan een toegevoegde waarde heeft voor de wijze van afronding van Arkin Jeugd & Gezin, Project aan Huis (PaH). PaH heeft het doel om het langetermijneffect van de behandeltrajecten te vergroten, door de cliënt meer handvatten te bieden voor de periode zonder behandelaar.

Twee groepen (N=15) worden één jaar na afronding met elkaar vergeleken op retentie van behandelresultaat; een groep waarbij Video Voortgangsplan is ingezet en een groep waarbij reguliere afronding plaatsvindt. Daarnaast wordt Video Voortgangsplan geëvalueerd met cliënten en behandelaar.

De interventie: het Video Voortgangsplan
Aan de hand van het Video Voortgangsplan worden aantrekkelijke en gemakkelijk te openen video’s geconstrueerd. In deze video’s wordt informatie gegeven over de geleerde vaardigheden en informatie over wat te doen bij een terugval. De informatie in de video’s komen tot stand in samenwerking met de cliënt. Het pedagogisch videoconstruct is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Bij de afronding van hun behandeling krijgen cliënten als huiswerkopdracht om de video’s op vier vastgestelde tijdstippen te bekijken. Op deze momenten ontvangen zij een herinneringsmail met de video’s, waarna ze worden gevraagd om deze actief te evalueren.


Jelmer Kors

Scientist Practicioner, Orthopedagoog

Pauline Vahl

Senior Onderzoeker, Kinder- en Jeugdpsychiater

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin