Terug naar Arkin Onderzoek

PROFILE

Aanleiding 

Persoonlijkheidsstoornissen zijn levensloopstoornissen, en manifesteren zich zowel in de context van de relatie met de ander (interpersoonlijk) als de beleving van het zelf. Dit leidt gedurende de levensloop tot wisselende moeilijkheden in de emotieregulatie, in het aangaan en onderhouden van intieme relaties en in ontregeling van sociale situaties, zoals werk en scholing. De peripartum periode – lopend van het begin van de zwangerschap tot het eerste jaar na de bevalling – vormt hierin een potentieel ontregelende periode: de grote biologische, psychologische en sociale veranderingen tijdens de zwangerschap en de eisen van het jonge ouderschap zijn groot.

Maar welke interventies zijn zinvol tijdens de zwangerschap en na de bevalling? In Nederland bieden het NPI in Amsterdam en het Erasmus MC in Rotterdam een eendaagse psychotherapeutische deeltijdbehandeling voor complexe psychiatrische problematiek gedurende de zwangerschap. Per centrum worden jaarlijks 60-80 vrouwen behandeld. Vrouwen stromen in gedurende het tweede trimester van de zwangerschap (vanaf 12 weken) en volgen één dag per week groepsbehandeling bestaande uit groepspsychotherapie, psychomotorische therapie en psycho-educatie. Het betreft een intensief aanbod, waarin het focus ligt op het stabiliseren van de psychiatrische problematiek en het versterken van de (prenatale) ouder-kindbinding.

Het doel van de PROFILE studie is in kaart brengen wat helpende factoren zijn in de behandeling van zwangere vrouwen en hun gezinnen in deze specifieke levensfase.

Doel van het onderzoek 

De PROFILE studie is een open cohort studie, waarin psychische problemen uitgebreid in kaart worden gebracht voorafgaand en tijdens de behandeling, specifiek op niveau van persoonlijkheidsfunctioneren en ouderkindbinding. Het overkoepelende doel is te analyseren op welke factoren verbetering kan worden bereikt, wat voor de zwangeren zelf en hun gezinnen helpende factoren zijn in de behandeling en welke onderliggende karakteristieken maken dat de behandeling slaagt (of niet).

Zwangere vrouwen die de eendaagse deeltijd behandeling volgen bij het NPI of het Erasmus MC, met een zwangerschapsduur tussen de 12-24 weken worden geïncludeerd in het onderzoek.

In totaal zullen 150 deelnemers geïncludeerd worden. Zij vullen op zes momenten online vragenlijsten in (van intake behandeling tot 6 maanden na de bevalling). Daarnaast vindt eenmalig een interview plaats.

Op dit moment worden deelnemers geworven bij de zwangeren deeltijd van het NPI.


Carlinde Broeks

PhD Student, Psychiater

Ineke Abdoelaziz

GZ-Psycholoog i.o. specialist, Seksuoloog NVVS

Rien Van

Opleider psychiatrie, Directeur Behandelzaken

Martijn Kikkert

Hoofd Onderzoek, Senior Onderzoeker

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin