Terug naar Arkin Onderzoek

FORCE

Aanleiding

Cluster C persoonlijkheidsstoornissen worden veel gezien in de klinische praktijk, vaak in combinatie met andere stoornissen. Bij het NPI is dit ongeveer de helft van de instroom. Bekend is dat het hebben van een Cluster C stoornis een negatief effect heeft op de prognose van behandeling van andere psychische stoornissen. Hoewel er diverse vormen van individuele en groepspsychotherapie worden aangeboden aan patiënten met een cluster C persoonlijkheidsstoornis, is nog weinig bekend over de effectiviteit van de behandelingen voor deze doelgroep. Ook is nog weinig bekend over de onderliggende werkingsmechanismen.

Doel van het onderzoek

Bij het NPI zijn in 2020 twee RCT’s van start gegaan onder de naam FORCE (Psychotherapy for Cluster C Effectiveness):

  • G-FORCE (Group therapy FOR cluster C Effect study)
  • I-FORCE (Individual therapy FOR cluster C Effect study).

Patiënten die zich bij het NPI melden met een cluster C persoonlijkheidsstoornis zullen gevraagd worden in één van beide onderzoeken in te stromen. Alle vestigingen van het NPI nemen deel aan dit onderzoek.

Naast de effectiviteit van de behandelingen, zowel bij afronding van de behandeling en bij follow up, zullen ook de werkingsmechanismen worden meegenomen in het onderzoek. Met FORCE hopen we wetenschappelijke onderbouwing te vinden voor kosteneffectieve behandelvormen en inzicht te verkrijgen in de werkingsmechanismen . Dit is van belang om de kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare doelgroep te verbeteren.

Interventies

​​​​​​​​​​​​​​In G-FORCE wordt de effectiviteit van drie vormen van groepstherapie onderling vergeleken: een 24 maanden durende psychodynamische groepstherapie, een 18 maanden durende schemagerichte groepstherapie (Aalders) en een 12 maanden durende groep schematherapie voor cluster C (GST-C, Tjoa & Muste). De eerste twee groepen worden reeds binnen het NPI aangeboden. De GST-C wordt als nieuw behandelaanbod geïntroduceerd.

Bij I-FORCE worden drie individuele vormen van psychotherapie vergeleken: kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP), affect fobie therapie (AFT) en schematherapie (SFT). Voor elke behandelvorm is een specifiek op cluster C gericht protocol opgesteld. De behandelingen bestaan elk uit 50 zittingen, waarbij gestart wordt met een intensieve behandeling van 2 zittingen per week.

Alle deelnemende behandelaren zijn geschoold in de specifieke behandelmethode en ontvangen intervisie en indien nodig supervisie in de betreffende methodiek.


Martine Daniëls

PhD Student, Klinisch Psycholoog

Birre van den Heuvel

PhD Student, Klinisch Psycholoog

Rien Van

Opleider psychiatrie, Directeur Behandelzaken

Jack Dekker

Hoogleraar

Media

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin