Terug naar Arkin Onderzoek

KopOpOuders PTSS

Aanleiding

Kinderen die opgroeien met een ouder met PTSS, lopen verhoogd risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen en om potentieel traumatische ervaringen mee te maken. Dat maakt hen een belangrijke doelgroep voor preventieve interventie. De ouder-kindrelatie is daarbij een mogelijk aanknopingspunt. Ouders met PTSS hebben gemiddeld namelijk minder goede opvoedvaardigheden, minder vertrouwen in zichzelf als ouder, en minder sociale steun. Van ouderschapsinterventies voor ouders met psychische problemen is bekend dat zij de kans op psychische problemen bij kinderen kunnen verminderen. Er bestaat echter nog geen dergelijke interventie voor ouders met PTSS. Daarom werken Arkin en het Trimbos Instituut in dit door ZonMw gesubsidieerde onderzoek samen aan de interventie ‘KopOpOuders PTSS’.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is de effectiviteit te toetsen van KopOpOuders PTSS. In een randomized controlled trial worden 142 ouders met PTSS geïncludeerd, waarvan de helft hun reguliere behandeling vervolgt, en de andere helft reguliere behandeling plus KopOpOuders PTSS. We meten de effectiviteit met vragenlijsten die vooraf, na 10 weken, en na 22 weken worden afgenomen. Daarnaast gebruiken we experience sampling (korte vragen die meerdere keren per dag worden ingevuld via een smartphone-app) om te meten of de interventie ouder-kindinteracties in het dagelijks leven verbetert.

Cliënten kunnen meedoen als zij PTSS hebben, daarvoor minstens 3 behandelsessies krijgen binnen Arkin, en ouder zijn van een of meer kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Op dit moment zijn Sinai Centrum, NPI en Arkin BasisGGZ betrokken bij de werving; mogelijk zullen nog meer Arkin-specialismen aansluiten.
Het onderzoek is juni 2022 gestart.

Interventie: KopOpOuders PTSS

KopOpOuders PTSS is een laagdrempelige ouderschapsinterventie, gebaseerd op de door het Trimbos Instituut ontwikkelde interventie KopOpOuders. KopOpOuders wordt uitgebreid met inhoud die aansluit op veelvoorkomende uitdagingen bij ouders met PTSS. In KopOpOuders PTSS komen zaken aan bod als: de rust in het gezin bewaren als het minder goed met je gaat; zelfvertrouwen in de ouderrol vergroten; en je kind ruimte geven om kind te zijn. Daarnaast wordt de interventie uitgebreid naar blended care: de vijf online modules worden aangevuld met drie face-to-face sessies met een hulpverlener van Arkin Jeugd en Gezin. De ontwikkeling van KopOpOuders PTSS wordt geïnformeerd door een adviesraad bestaand uit ouders die zelf PTSS hebben (gehad) en jongeren die opgroeien met een ouder met PTSS. Zo zorgen we dat de interventie optimaal aansluit bij de behoeftes van de doelgroep.


Laurien Meijer

PhD Student

Kathleen Thomaes

Hoofd Kenniscentrum, Manager Behandelzaken

Matthijs Blankers

Senior Onderzoeker

Publicaties

Towards a more comprehensive understanding of PTSD and parenting

Meijer, L., Franz, M.R., Deković, M., van Ee, E., Finkenauer, C., Kleber, R.J., van de Putte, E.M. & Thomaes, K.
Verschenen in Comprehensive Psychiatry, 127 (2023)

Media

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin