Terug naar Arkin Onderzoek

Temporele trends in suïcidaliteit onder jongeren en jongvolwassen

Aanleiding voor het onderzoek

Mentale problemen, waaronder suïcidaliteit onder jongeren en jongvolwassenen nemen de laatste jaren toe. Het is belangrijk om meer inzicht en begrip te krijgen van deze ontwikkelingen en van hoe deze de afgelopen jaren mogelijk zijn veranderd. Ook is het van belang dat verschillende risicofactoren per individu beter herkend worden, zodat een meer gepersonaliseerde hulpverleningsaanpak ingezet kan worden.

Doel van het onderzoek

In de afgelopen zeven jaar werd data verzameld onder ca. 8000 jongeren (12-23 jaar) die screeningsvragenlijsten op de psycho-educatie website mindmasters.nl invulden. In dit onderzoek gebruiken wij Latent Profile Analysis (LPA) om verschillende risicoprofielen in kaart te brengen als het gaat om mentale problemen bij jongeren en jongvolwassenen. Tevens wordt een psychometrische netwerkanalyse uitgevoerd, om de meest belangrijke psychosociale stressoren die gerelateerd zijn aan suïcidaliteit te identificeren voor elk risicoprofiel. De uitkomsten van deze studie bieden meer inzicht in de ontwikkeling van suïcidaliteit onder jongeren in de afgelopen jaren en bieden aangrijpingspunten voor tijdige interventies.

Dit project is een samenwerking tussen Arkin, Amsterdam UMC, GGD, GGz InGeest, en het Urban Mental Health Centre. De studie wordt naar verwachting afgerond in september 2024.


Nadia van der Spek

Coördinator Innovation Lab Mental Health

Claudi Bockting

Voorzitter Innovation Lab Mental Health, Hoogleraar

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin