Terug naar Arkin Onderzoek

SHIFT LEFT | Innovatie Lab Mentale Gezondheid

De Academische Werkplaats ‘Shift Left’ richt zich op het voorkomen, vroegtijdig behandelen en terugvalpreventie bij psychische problemen en aandoeningen (zoals angst, depressie, suïcidaliteit).

‘Shift Left’ verwijst naar een benadering uit de ICT, waarbij al zeer vroeg in het proces begonnen wordt met testen, evalueren en ontwikkelen. Het doel van Shift Left is om processen zo efficiënt mogelijk te maken met hoge kwaliteit, door iedereen zelfstandig toegang te bieden tot hulpbronnen en kennis. Dit principe passen wij toe in deze Academische Werkplaats, om mensen met mentale problemen en hulpverleners efficiënt hulp te kunnen bieden.

We zetten in op korte doeltreffende interventies zowel binnen als buiten de GGZ. Hieronder vallen interventies die tijdig ingezet kunnen worden in de GGZ (zoals bij mensen die op de wachtlijst staan van de GGZ), maar ook in huisartsenpraktijken en in het maatschappelijk domein. Het Innovatie Lab Mentale Gezondheid Arkin richt zich onder meer op gepersonaliseerde E-health, het inzetten van het sociale domein bij interventies (zoals buurtwerkers) en het bevorderen van sociale verbinding.

Claudi Bockting:

“Met het ‘Shift Left’ lab geven we mentale gezondheid prioriteit: vroegtijdige interventie waarbij we de mens en diens omgeving meenemen. We zetten nadrukkelijk in op onderzoek naar digitale innovaties om zorg toegankelijker en efficiënter te maken. De ambitie van Shift Left is om op deze manier bij te dragen aan het vinden van een oplossing voor een van de grootste vraagstukken binnen de ggz: het creëren van een toegankelijke, effectieve en betaalbare geestelijke gezondheidszorg, die mensen die het nodig hebben tijdig weet te bereiken.”

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin