Terug naar Arkin Onderzoek

Leefstijl in de GGZ

Het Centre of Expertise voor Preventie in Zorg en Welzijn heeft eind december 2022 subsidie toegekend aan dit onderzoeksproject, Leefstijl in de GGZ. Dit is een samenwerking tussen het lectoraat Kracht van Sport en Bewegen en GGZ Verpleegkunde, en de opleidingen Social Work, Sportkunde en Verpleegkunde en Arkin FACT Jeugd.

Het doel van dit project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van twee specifieke leefstijlinterventies, te weten een fitness-interventie en een kookgroep. Deze leefstijlinterventies hebben als uiteindelijk doel om de resocialisatie, welzijn en sociaal-maatschappelijke integratie te bevorderen van jongeren met een ernstig psychiatrische aandoening in de leeftijdscategorie van 14 tot 23 jaar. Het worden geen digitale oplossing, maar fysieke interventies.

In dit project onderzoeken we hoe en in hoeverre leefstijlinterventies bij kunnen dragen aan het herstel en de resocialisatie van jongeren met ernstige, complexe psychiatrische problematiek (zorggerelateerde preventie). Een gezonde leefstijl kan het risico op complicaties, beperkingen, een lagere levenskwaliteit en sterfte verlagen en de leefstijlactiviteiten kunnen bijdragen aan zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Voorwaarde is dat de inhoud en vorm van de leefstijlactiviteiten en de begeleiding aansluiten bij de context en doelgroep. Dit project levert kennis over welke inhoudelijke en procesmatige leefstijlinterventie-elementen werkzaam zijn in de beschreven context.


Sheila Gopie

Docent-onderzoeker, Projectleider

Esther Krijnen

Senior Onderzoeker

Jasmijn Holla

Lector

Rene Hooiveld

Maatschappelijk Werker

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin