Terug naar Arkin Onderzoek

Een Gedeeld Verhaal

Achtergrond
Dit project onderzoekt wat aandacht voor het levensverhaal kan bijdragen aan persoonlijk herstel voor cliënten met een ernstige psychische aandoening in de langdurige zorg. Persoonlijk herstel is het proces naar een betekenisvol leven, ondanks psychische kwetsbaarheid. Aandacht voor het levensverhaal kan hieraan bijdragen en een hernieuwd toekomstperspectief bieden. In de langdurige zorg blijkt er in de dagelijkse begeleiding vaak onvoldoende ruimte te zijn voor het levensverhaal.

Doel
Het project heeft twee hoofddoelen. Het eerste is een ontwikkeldoel: het ontwikkelen van een levensverhaalmodule die bruikbaar is in de langdurige zorg. Het tweede doel is een haalbaarheidsstudie en kwalitatieve evaluatie: we willen onderzoeken in hoeverre het haalbaar is om dit met alle cliënten te doen, en middels kwalitatieve interviews achterhalen wat praten over het (levens-)verhaal voor cliënten, hun naasten en persoonlijk begeleiders oplevert op het vlak van zingeving, zelfbeeld en onderlinge relaties.

Methode
In fase 1 van het project (2021) heeft de projectgroep een concept-methodiek ontwikkeld, bedoeld om het gesprek over het levensverhaal op gang brengen aan de hand van vijf thema’s. De belangrijkste onderdelen van het verhaal worden samengebracht in een boek dat eigendom is van de cliënt.

Fase 2 (2022-2024) is een haalbaarheidsstudie en een kwalitatieve evaluatie. Aan de hand van een eerste pilot zullen we de methodiek in de zomer van 2022 verder ontwikkelen. Alle persoonlijk begeleiders van de drie locaties worden in het najaar van 2022 getraind en zullen vervolgens de methodiek aan al hun cliënten aanbieden. Met persoonlijk begeleiders, cliënten en naasten die meedoen aan het project zullen focusgroepen en interviews gehouden worden om te weten hoe ze de gesprekken hebben ervaren en wat het voor hen heeft opgeleverd (of niet). Deelname aan deze gesprekken is vrijwillig.

‘Een Gedeeld Verhaal’ is opgezet door cliënten, naasten, begeleiders, behandelaren en onderzoekers en wordt gesubsidieerd door ZonMw.


Annigje van Dijk

PhD Student

Mariken de Koning

Senior Onderzoeker, Psychiater

Martijn Kikkert

Hoofd Onderzoek, Senior Onderzoeker

Media

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin