Terug naar Arkin Onderzoek

Cirkelen Rond Je Onderzoek

Achtergrond

Persoonlijk herstel is het proces naar een betekenisvol leven, ondanks psychische kwetsbaarheid. Sommige mensen met een ernstige psychische aandoening hebben langdurig behoefte aan 24-uurs zorg. Ook of juist dan is persoonlijk herstel mogelijk. Een van de vijf cruciale elementen in het persoonlijk herstelproces is betekenisgeving. Aandacht voor het levensverhaal kan bijdragen aan betekenisgeving; en daarmee aan persoonlijk herstel en een hernieuwd toekomstperspectief. Ook kan aandacht voor het levensverhaal de samenwerking verbeteren tussen cliënt, naasten en professionals.

Cliënten met ernstige psychische aandoeningen die langdurig behoefte hebben aan 24-uurs zorg, worden behandeld binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat kan in een langdurig klinische setting zijn of in een setting voor beschermd wonen met 24-uurs zorg.

In de langdurige zorg blijkt het in de praktijk ingewikkeld om voldoende ruimte te creëren voor het levensverhaal. Hier zijn vele mogelijke verklarende factoren voor.

Uit gesprekken met de voorzitter van Anoiksis (Vereniging voor en door psychosegevoelige mensen), de cliëntenraad van Arkin, de wetenschappelijke commissie van Ypsilon (vereniging voor naasten van mensen met psychosegevoeligheid) en uit de resultaten van eerder kwalitatief onderzoek blijkt dat er sprake is van een onvervulde behoefte. Veel cliënten hebben het gevoel dat er in de behandeling/begeleiding onvoldoende aandacht is voor hun persoonlijke verhaal.

Doel van het onderzoek

Binnen de pilot fase I van ‘Cirkelen Rond Je Onderzoek’ doorlopen wij in 2021 een traject van negen maanden. Hierin zullen wij onder begeleiding van de Hogeschool Utrecht een onderzoeksvoorstel schrijven naar aanleiding van de hierboven beschreven praktijk-kwestie. Wij kregen hiervoor subsidie van ZonMw. De Hogeschool Utrecht begeleidt ons met hun methodiek ‘Cirkelen Rond Je Onderzoek’.

Deze methode helpt bij het ontwerpen van onderzoek naar een praktijk-kwestie dat ook direct probeert bij te dragen aan de zorgpraktijk. Daarnaast helpt de methode om de perspectieven van verschillende belanghebbenden (cliënten, naasten, zorgprofessionals, onderzoekers) te horen en te benutten bij het ontwerpen van een onderzoek. Wij bouwen hiermee aan een duurzaam samenwerkingsverband.


Mariken de Koning

Senior Onderzoeker, Psychiater

Martijn Kikkert

Hoofd Onderzoek, Senior Onderzoeker

Chris Maagd

Voorzitter Cliëntenraad

Astrid Vellinga

Senior Onderzoeker, Psychiater

Lieuwe de Haan

Hoogleraar

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin