Terug naar Arkin Onderzoek

Het heft in eigen handen

Aanleiding

Hoewel de meeste post-actieve veteranen in Nederland positief terug kijken op hun missieperiode, beleeft 10% (i.e. meer dan 8000 mensen) aan uitzending gerelateerde klachten 1, 2. In Nederland zijn 2769 veteranen in zorg bij de in de nulde-, eerste-, en tweedelijns zorginstellingen van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Als behandeling daar onvoldoende effect heeft, kan er verwezen worden naar gespecialiseerde behandelcentra zoals de Veteranen Intensieve Behandelunit (VIBU). In deze fase zijn de veteranen de regie over hun eigen leven goeddeels kwijt. Naast PTSS is er dan veelal sprake van agressieregulatie problemen, suïcidaliteit, stoornis in het gebruik van middelen, problemen binnen relaties met partner, familie en/of vrienden en / of ernstige problemen met huisvesting of financiën. De verloren eigen regie van de veteranen maakt families en vrienden, maar ook de hulpverleners, vaak machteloos.

Op de VIBU wordt een intensief klinisch behandelprogramma gebaseerd op de combinatie van intensieve PTSS behandeling met dialectische gedragstherapie (DGT) aangeboden. DGT is gericht op het vergroten van motivatie (‘commitment’) en het aanleren en generaliseren van vaardigheden en dit kan mogelijk het effect van PTSS-behandeling bij veteranen met PTSS en comorbiditeit versterken. DGT-vaardigheden zijn mogelijk ook werkzame elementen bij het vergroten van eigen regie (self-efficacy).

Doel van het onderzoek

De haalbaarheid en het behandeleffect van het DGT-TFT behandelprogramma van de VIBU toetsen. De metingen gaan in op algemeen psychiatrische klachten, PTSS klachten, persoonlijkheidsproblemen en middelengebruik. Daarnaast is er een bijzondere focus op de ervaren eigen regie van de deelnemers. De beoogde doelgroep betreft veteranen met PTSS plus comorbide persoonlijkheidsproblemen en/of een stoornis in het gebruik van middelen.

Deelnemers worden op 3 momenten (voor en direct na de opname en na 3 maanden follow-up) uitgenodigd voor een meting. Hierin meten we onder andere psychische klachten en de ervaren regie over de behandeling. Daarnaast vinden er kwalitatieve exit-interviews met deelnemers plaats.


Evelyn Nispeling

Veldwerkcoördinator

Kathleen Thomaes

Hoofd Kenniscentrum, Manager Behandelzaken

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin