Terug naar Arkin Onderzoek

Eenzaamheid bij Ouderen

Aanleiding

Eenzaamheid neemt bij volwassenen toe met de leeftijd. Bij ouderen worden prevalenties genoemd van 20 tot 40 procent. Hoe vaak eenzaamheid voorkomt bij ouderen die in psychiatrische behandeling zijn, is echter niet bekend. Er zijn wel verbanden gevonden tussen eenzaamheid en depressie, psychotische stoornissen, angststoornissen, autisme en dementie, maar deze studies zijn uitgevoerd in bevolkingsonderzoeken en/of onder jongere volwassenen.  Onder jongere volwassenen met schizofrenie werd een eenzaamheidspercentage gevonden van 80 procent.

In tegenstelling tot eenzaamheid, dat een subjectief gevoel van gemis aan (kwaliteit en/of kwantiteit van) sociale relaties inhoudt, is sociale isolatie een objectief gegeven. Sociale isolatie kan op verschillende manieren weergegeven worden, bijvoorbeeld netwerkgrootte, frequentie van contacten, of al dan niet alleen wonen. Er is een verband gevonden tussen eenzaamheid en sociale isolatie, maar dat verband is niet eenduidig.

Er is een onderzoek gedaan onder een populatie van ouderen psychiatrische cliënten, in Mexico in 2017. In deze studie werden geen verbanden gevonden tussen eenzaamheid en DSM-classificatie. In een andere studie werden ook cliënten van middelbare leeftijd meegenomen. Al met al is er dus nog weinig bekend over het voorkomen van eenzaamheid bij psychiatrische ouderen cliënten.

Doel van het onderzoek

Door middel van een exploratief onderzoek willen we antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • Wat is de prevalentie van eenzaamheid in een populatie cliënten van de ambulante teams van Arkin Ouderen?
  • Zijn er sekseverschillen met betrekking tot het voorkomen van eenzaamheid?
  • Wat is het verband tussen eenzaamheid en depressie, tussen eenzaamheid en angststoornissen, en tussen eenzaamheid en neurocognitieve stoornissen? Wat is het verband tussen eenzaamheid en sociale isolatie? Welke rol speelt kwetsbaarheid?
  • Is eenzaamheid een complicerende factor in de behandeling voor deze stoornissen?

Deelnemers aan het onderzoek zijn gerekruteerd vanuit de ambulante aanmeldingen bij Arkin Ouderen tussen 2013 en 2018. Na de intake werden diverse vragenlijsten afgenomen die betrekking hadden op eenzaamheid, sociale situatie en aanwezige psychiatrische symptomen.


Natasja Schutter

Senior Onderzoeker, Psychiater

Jack Dekker

Hoogleraar

Publicaties

306 – Loneliness and mortality in older adults and the role of depression

Holwerda, T.J., Rhebergen, D., Comijs, H.C., Dekker, J.J.M. & Stek, M.L.
Verschenen in International Psychogeriatrics, Volume 32, Issue S1, 64 (2020)

Prognostic significance of social network, social support and loneliness for course of major depressive disorder in adulthood and old age

van den Brink, R.H.S., Schutter, N., Hansen, D.J.C., Elzinga, B.M., Rabeling-Keus, I.M., Stek, M.L., Comijs, H.C., Penninx, B.J.W.H. & Oude Voshaar, R.C.
Verschenen in Epidemiology and Psychiatric Sciences, Volume 27, Issue 3, 266-277 (2018)

Loneliness and cardiovascular disease and the role of late-life depression

Hegeman, A., Schutter, N., Comijs, H., Holwerda, T.J., Dekker, J.J.M., Stek, M.L. & van der Mast, R.
Verschenen in International Journal of Geriatric Psychiatry, 33,1, 65-72 (2017)

Loneliness, social network size, and mortality in older adults and the role of cortisol

Schutter, N., Holwerda, T.J., Comijs, H.C., Naarding, P., Van, H., Dekker, J.J.M., Stek, M.L. & Rhebergen, D.
Verschenen in Aging & Mental Health (2020)

Media

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin