Terug naar Arkin Onderzoek

Blended Alcohol Depressie Ehealth (BLADE)

Aanleiding

Overmatig alcoholgebruik en depressie komen vaak samen voor onder jongvolwassenen. Minderen of stoppen met alcoholgebruik kan o.a. een positief effect hebben op zowel de sombere stemming als op de depressiebehandeling. Daarom heeft Arkin i.h.k.v. een door ZonMw gesubsidieerd onderzoek een online programma (Beating the Booze) ontwikkeld voor depressieve jongvolwassenen die zelfstandig willen minderen of stoppen met alcoholgebruik.

Het online programma wordt zelfstandig door onderzoekdeelnemer en gelijktijdig met de reguliere depressiebehandeling (TAU) gevolgd en is zowel beschikbaar als (web-)app (smartphone) en via de website (computer). Het online programma is een zelfhulp en bevat een lichte mate van proces begeleiding (vanuit het onderzoeksteam, niet zorginhoudelijk), de behandelaar heeft geen extra taken m.b.t. het online programma/onderzoek.

Doel van het onderzoek

Via een RCT wordt de effectiviteit van het toevoegen van Beating the Booze (BtB) aan de reguliere depressiebehandeling (TAU) onder jongvolwassenen (18-35 jaar) met overmatig alcoholgebruik en depressie onderzocht.

In totaal includeren we 156 deelnemers, waarvan de helft gerandomiseerd wordt naar de interventie groep (TAU + BtB) en de andere helft naar de controlegroep (alleen TAU). Deelnemers vullen op 4 momenten (start onderzoek, en na 3, 6 en 12 maanden) een online vragenlijst in. Overmatig alcoholgebruik is in dit onderzoek gedefinieerd als een totale AUDIT-score van ≥8 (man) en ≥ 5 (vrouw). De deelnemers zijn geworven via PuntP, Arkin Jeugd & Gezin, Arkin Basis GGZ en via social media.

De Interventie: Beating the Booze

Het online BtB programma is een web-app en daardoor op alle mobiele apparaten (computer, tablet en smartphone) toegankelijk. BtB is ontwikkeld samen met de doelgroep en gebaseerd op CGT/MI en de bewezen effectieve en reeds geïmplementeerde Jellinek Online Zelfhulp Alcohol. Via cliënt focusgroepen is input verzameld over o.a. de inhoud, vorm en lay-out van BtB. Op basis hiervan is de Online Zelfhulp Alcohol aangepast en doorontwikkeld tot BtB.

BtB bestaat uit 6 fases, waarin deelnemers zelfstandig en in eigen tempo via animatievideo’s en korte lees- en invuloefeningen kunnen werken aan hun persoonlijke drinkdoel. Ook bevat het depressie gerelateerde oefeningen (persoonlijke activiteitenlijst samenstellen + dagelijkse stemming/activiteiten bijhouden) en ervaringsverhalen.


Maria Schouten

PhD Student

Matthijs Blankers

Senior Onderzoeker

Anneke Goudriaan

Hoogleraar

Jack Dekker

Hoogleraar

Media

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin