Terug naar Arkin Onderzoek

SECRED

Achtergrond

Clozapine is een antipsychoticum, dat wordt toegepast bij therapie-resistente psychosen. Vanwege enkele zeer gevaarlijke bijwerkingen, waaronder agranulocytose, wordt clozapine nooit als eerste keus middel ingezet. Ook heeft het middel een aantal onaangename bijwerkingen, zoals vermoeidheid, slaperigheid, hypersalivatie en obstipatie. Clozapine wordt in het lichaam omgezet in norclozapine, en deze omzetting verloopt voornamelijk via het enzym CYP1A2. Er is een grote interindividuele spreiding in dosering.

Wanneer het – ondanks een hoge dosering clozapine – niet lukt een adequate bloedspiegel te bereiken, wordt in de klinische praktijk soms fluvoxamine-additie toegepast. Fluvoxamine remt het enzym CYP1A2, waardoor de omzetting van clozapine in norclozapine wordt geremd en de hoeveelheid clozapine ten opzichte van norclozapine toeneemt. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat toevoeging van fluvoxamine een positieve invloed heeft op de bijwerkingen, die de patiënt ervaart.  In deze studie wordt de verhouding clozapine ten opzichte van norclozapine in relatie tot de bijwerkingen onderzocht, bij patiënten van Mentrum en Inforsa.

Doel van het onderzoek

Het doel van deze studie is om na te gaan óf de clozapine/norclozapine ratio samenhangt met de ernst van bijwerkingen. Een secundair doel is om te onderzoeken of de groep clozapine+fluvoxamine gebruikers minder bijwerkingen ervaart dan de groep clozapinegebruikers zonder fluvoxamineadditie.

Daarnaast zal onderzocht worden wat het verband is tussen de dosering fluvoxamine en de clozapine/norclozapine ratio.

Methodiek

Het betreft een observationele studie op basis van dossierinformatie. Labgegevens (plasmaspiegels clozapine en norclozapine) en bijwerkingen-vragenlijsten worden alle afgenomen in het kader van de  reguliere behandeling, horend bij de minimaal jaarlijkse medicatiereview door psychiater en ziekenhuisapotheker. Voorafgaande aan deze medicatiereview worden door een zorgverlener samen met de patiënt twee vragenlijsten ingevuld: één vragenlijst om medicatie gerelateerde problemen op te sporen, en één om specifiek te vragen naar de bijwerkingen van clozapine. Deze lijsten dienen als input voor de medicatiereview en alle data van de medicatiereview worden verzameld. Voor het onderzoek naar het verband tussen fluvoxamine dosering en clozapine/norclozapine ratio worden de retrospectief beschikbare spiegels met bijbehorende dosis-informatie gebruikt.


Geke van Weringh

Apotheker

Mariken de Koning

Senior Onderzoeker, Psychiater

Lieuwe de Haan

Hoogleraar

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin