Terug naar Arkin Onderzoek

Ambulantisering Amsterdam

Aanleiding

Vanaf 2008 heeft ambulantisering een nieuwe impuls gekregen. Het ministerie van VWS heeft met de GGZ-sector een akkoord bereikt om binnen de periode 2008 – 2020 het totaal aantal intramurale bedden met een derde te reduceren (Ministerie van VWS, 2013). Gemeenten hebben na de recente decentralisatie van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) meer verantwoordelijkheden voor het realiseren van ambulante begeleiding van kwetsbare groepen, waaronder ook de EPA-doelgroep (Rijksoverheid, 2015). Tevens zijn er inhoudelijke veranderingen in het aanbod: het opbouwen en behouden van een voor de persoon bevredigend maatschappelijk leven wordt een steeds belangrijker behandeldoel. Ondersteuning door familie, vrienden en (soms) professionele hulpverleners is hiervoor onontbeerlijk.

Bij personen met een EPA die ambulant worden behandeld ontbreekt het vaak aan (toereikende) steun van familie en vrienden. De gemeente zou dan dergelijke ondersteuning moeten bieden. De ambulante behandeling van personen met een EPA omvat daarmee niet alleen een verandering van de behandeldoelen maar ook van de partijen die hierbij zijn betrokken. Ondanks dat ambulantisering naar verwachting met veranderingen gepaard zal gaan op gemeentelijk, buurt-, instellings-, naasten- en cliëntniveau zijn mogelijke gevolgen voor deze niveaus binnen grootstedelijke omgevingen nog grotendeels onbekend.

Doel van het onderzoek

In samenwerking met de GGD en GGZ Ingeest doet Arkin onderzoek naar de gevolgen van deze toenemende ambulantisering voor mensen met een Ernstig Psychiatrische Aandoening (EPA), hun naasten, maar ook voor de instellingen, de buurt, burgers en de gemeente. Het doel van dit programma is om ambulante zorg- en hulpverlening aan Amsterdamse burgers met een EPA op verschillende niveaus optimaal te kunnen vormgeven.

Centraal hierin staat het perspectief van de cliënt. Door interviews met cliënten te houden hopen we een beeld te krijgen van onder andere de mate van participatie, functioneren, kwaliteit van leven, zorgbehoefte, zelfredzaamheid, herstel, ervaren leefbaarheid, veiligheid en victimisatie, sociale uitsluiting, (zelf-)stigmatisering en discriminatie. Dit zijn onderwerpen die vanuit het perspectief van de cliënt zeer relevant zijn.

In Amsterdam zijn 14 postcodegebieden geselecteerd verdeeld over de 7 stadsdelen. Binnen die gebieden willen we alle mensen met een EPA proberen te benaderen voor deelname. Het onderzoek wordt geleid door Menno Segeren en Steve Lauriks van de GGD afdeling Gezond Leven.

Resultaten

Voor een volledig overzicht van de resultaten van dit onderzoek verwijzen wij naar de officiële website van de GGD


Martijn Kikkert

Hoofd Onderzoek, Senior Onderzoeker

Nick Lommerse

Wetenschappelijk Onderzoeker

Publicaties

Wonen in de wijk met een ernstige psychische aandoening

de Wit, M., van Husen, G., Kösters, M., Piek, E., Kikkert, M.J., Lommerse, N.M., Heering, J., Nijboer, C. & Lauriks, S.
Verschenen in GGD Amsterdam (2024)

Deinstitutionalization from the perspective of community-dwelling adults with a severe mental illness in Amsterdam: a cohort study protocol

Segeren, M., Lauriks, S., Kikkert, M.J., Heering, J., Lommerse, N.M., van Husen, G. & Verhoeff, A.
Verschenen in BMC Public Health, 22 (2022)

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin