Carolien Christ behaalt haar doctorsgraad!

Op donderdag 24 november verdedigde Carolien Christ haar proefschrift “Into Focus: gaining insight into the prevalence, context, and prevention of violent victimization and revictimization among depressed patients” in de aula van de Vrije Universiteit. Haar promotoren waren Jack Dekker (Arkin) en Aartjan Beekman (GGZinGeest).

Carolien begon de ceremonie met een casus uit haar begindagen als psycholoog. Een mevrouw met depressieve klachten die aan het eind van de intake noemde dat ze het belangrijk vond dat de behandeling ook meenam dat ze als kind, en later ook als volwassene, herhaaldelijk slachtoffer was geworden van fysiek en seksueel geweld. Dit soort victimisatie komt volgens onderzoek veel voor binnen cliënten met depressieve klachten, maar wordt niet standaard in de intake meegenomen. Hieruit is het ALERT-onderzoek ontstaan. In dit onderzoek werd een online emotieregulatietraining toegevoegd aan de depressiebehandeling om te zien of dit kon helpen revictimisatie te voorkomen.

Na de introductie werd intensief met de oppositie van gedachten gewisseld over de resultaten van de verschillende studies beschreven in het proefschrift. Er was onder andere aandacht voor de mogelijke invloed van de depressie bij het ophalen van nare herinneringen en de resultaten van de PRED-EX studie, uitgevoerd onder vrouwelijke studenten. De belangrijkste boodschap bleef toch de oproep binnen de behandeling van depressie structureel aandacht te besteden aan mogelijke victimisatie, zowel gezien het vele voorkomen als de invloed die het op de klachten kan hebben.

Aan het eind van de verdediging ontving Carolien onder luid applaus haar bul en de graad Doctor uit handen van Professor Jack Dekker. Carolien vervolgt haar wetenschappelijke carrière als onderzoeksleider van het E-TRAIN onderzoek bij Arkin Jeugd & Gezin, en volgt daarnaast de opleiding tot GZ-psycholoog binnen GGZinGeest. Geïnteresseerd in het proefschrift? Dat kun je hier lezen.