Terug naar Arkin Onderzoek

PRED-EX

Bijna de helft (45%) van de Nederlandse vrouwen is slachtoffer geweest van fysiek of seksueel geweld. Vrouwelijke studenten vormen een groep die bijzonder veel risico loopt om slachtoffer te worden. Een op de vijf vrouwen ervaart tijdens haar studie seksueel geweld op de campus. Het meemaken van geweld hangt samen met een verhoogde kans op depressie, posttraumatische stress stoornis, fysieke gezondheidsklachten en verslechterd functioneren. Het verminderen van slachtofferschap is niet alleen van belang vanwege de impact op geestelijke en lichamelijke gezondheid maar ook vanwege de grote maatschappelijke en economische gevolgen van geweld, onder andere door belasting van de gezondheidszorg en het rechtssysteem en verminderde productiviteit.

Vrouwen die eenmaal in hun leven slachtoffer zijn geweest van geweld hebben een verhoogd risico om op korte termijn opnieuw slachtoffer te worden. Een slachtoffer van een seksueel delict heeft 33% kans om binnen een jaar opnieuw slachtoffer te worden van een seksueel delict. De meest waarschijnlijke verklaring voor het fenomeen herhaald slachtofferschap is die van victim proneness. Deze verklaring gaat ervan uit dat de verhoogde kans om slachtoffer te worden onafhankelijk is van eerdere slachtofferervaringen. Vanwege bepaalde persoonlijke eigenschappen zijn sommigen ‘vatbaarder’ om slachtoffer te worden, zowel de eerste keer als de daaropvolgende keren. Hoewel de verantwoordelijkheid voor een geweldsincident altijd bij de dader ligt, kan het begrijpen van de rol van slachtoffervariabelen belangrijke aanwijzingen geven voor preventie van victimisatie.

Doel van het onderzoek

Het doel van het PRED-EX onderzoek was om een bijdrage leveren aan empowerment van vrouwen die een verhoogde kans hebben om in de toekomst (opnieuw) slachtoffer te worden van fysiek of seksueel geweld. We hebben onderzoek gedaan naar naar de impact van vroegkinderlijk trauma en naar determinanten van risicoperceptie bij Nederlandse vrouwelijke studenten.

Dit onderzoek heeft Arkin uitgevoerd in samenwerking met Prof. Dr. Terri Messman-Moore va, Miami University, Ohio, USA. Marleen de Waal en Carolien Christ brachten in 2018 een werkbezoek van een maand aan het Trauma and Emotion Regulation Lab van Miami University om gezamenlijk met Prof. Dr. Jack Dekker en Prof. Dr. Terri Messman-Moore de bevindingen te interpreteren en beschrijven.


Marleen de Waal

Senior Onderzoeker, GZ-Psycholoog

Carolien Christ

Senior Onderzoeker, GZ-Psycholoog i.o.

Jack Dekker

Hoogleraar

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2024 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin