Nieuwe subsidie voor revictimisatie onderzoek

De afgelopen week hebben onderzoekers Kathleen Thomaes en Marleen de Waal een mooie subsidie toegekend gekregen voor een nieuw onderzoek. Deze subsidie wordt gebruikt om het onderzoek “STOP! Predictie en preventie van revictimisatie bij PTSS” te financieren. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld door Fonds Slachtofferhulp.

Het nieuwe onderzoek is een samenwerking tussen de afdeling Onderzoek, Sinai Centrum en Jellinek. De doelstelling van het project is primair gericht op 1) het bepalen van risicofactoren en beschermende factoren voor revictimisatie (opnieuw traumatische gebeurtenissen meemaken) bij cliënten die hersteld zijn van PTSS, en 2) deze te vertalen naar potentiële doelen voor een nieuwe interventie om revictimisatie te voorkomen.

Het onderzoek is een direct vervolg op twee eerdere studies: PROSPER van het Sinai Centrum en TOPA van Jellinek. Deelnemers uit beide studies worden 4 jaar na deelname aan deze studies uitgenodigd voor een extra meting. Op deze meting wordt gekeken wie er opnieuw gevictimiseerd is en welke risico- en beschermende factoren hiermee samenhangen.

Een nieuw te werven PhD-student gaat dit project samen met Kathleen en Marleen verder vormgeven.