Toppublicatie onderzoekers Arkin en GGZ inGeest

Vorige week ontvingen promovendi Jurgen Cornelis en Ansam Barakat heugelijk nieuws: het wetenschappelijke artikel over de effectiviteit van Intensieve Behandeling Thuis (IBT) is geaccepteerd voor plaatsing in The Lancet Psychiatry, een van de meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften voor de psychiatrie.

Het IBT-onderzoek is een vruchtbare samenwerking gebleken tussen de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, diverse behandelafdelingen van Arkin en GGZ inGeest en de onderzoeksafdelingen van beide organisaties. De belangrijkste vraag was of zorg van het IBT een klinische opname kon voorkomen of verkorten bij mensen die in crisis waren en waarbij een opname indicatie was gesteld.

Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De deelnemers die na randomisatie IBT kregen aangeboden bleken 36.6% minder dagen te zijn opgenomen in het jaar na de crisis. Tegelijkertijd rapporteerden ze evenveel vermindering van klachten en psychosociale problemen als de deelnemers die geen IBT aangeboden kregen. IBT vormt daarmee een goed behandelalternatief om cliënten in psychische crisis te helpen.

Voor het artikel verwijzen wij naar de website van Elsevier.