Ondersteuning voor ouders met PTSS

Het Sinai Centrum en Trimbos instituut ontwikkelden een preventieve opvoedinterventie voor ouders met PTSS en doen nu onderzoek naar de effectiviteit hiervan.

Waarom is opvoedondersteuning bij PTSS belangrijk?
Iedere ouder loopt weleens tegen uitdagingen aan bij de opvoeding. Dat geldt ook voor ouders met posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS kan zorgen dat ouders de opvoeding van hun kinderen als stressvoller ervaren en er minder van genieten. Ook kunnen ouders met PTSS meer negatief opvoedgedrag vertonen, weinig vertrouwen in zichzelf als ouder hebben en een gebrek aan sociale steun ervaren. Daar komt bij dat kinderen van ouders met PTSS een verhoogd risico lopen om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Opvoedproblemen bij de ouder zijn daar één van de mogelijke oorzaken van.

Uit eerder onderzoek weten we dat opvoedinterventies voor ouders met psychische problemen over het algemeen effectief zijn. De opvoedvaardigheden van de ouder verbeteren en het risico op psychische problemen bij het kind neemt af. Helaas was er nog geen opvoedinterventie specifiek voor ouders met PTSS. Daarom is deze door het Sinai Centrum en het Trimbos instituut samen ontwikkeld.

Wat voor preventieve opvoedinterventie is er ontwikkeld?
De interventie werd ontwikkeld in samenwerking met een adviesraad van ouders die zelf PTSS hebben en hun partners. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan bij de behoeftes van de doelgroep. Het resultaat is een blended preventieve opvoedinterventie. Dit is een combinatie van online zelfhulpmodules en één-op-ééngesprekken met een begeleider waarin zowel algemene vaardigheden (bijvoorbeeld effectieve ouder-kind communicatie) als PTSS-specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld omgaan met triggers in het bijzijn van je kind) aan bod komen.

Hoe wordt de effectiviteit onderzocht?
Middels een randomized controlled trial-studie onderzoeken we of KopOpOuders voor PTSS effectief is in het verbeteren van opvoedvaardigheden en gevoel van competentie bij ouders, het verminderen van opvoedstress, het versterken van sociale steun voor het gezin en tegengaan van psychische problemen bij kinderen.

Recent is het ‘design paper’ gepubliceerd in BMC Psychiatry, waarin we beschrijven hoe KopOpOuders voor PTSS tot stand is gekomen en hoe we de effectiviteit ervan onderzoeken.  Het design paper is hier openbaar te lezen.

Contact:

Meer weten over KopOpOuders voor PTSS of dit onderzoek?
Mail dan Laurien Meijer (promovendus) laurien.meijer@sinaicentrum.nl of Kathleen Thomaes (hoofdonderzoeker) kathleen.thomaes@sinaicentrum.nl.
Of kijk op PTSSenouderschap.weebly.com.