Mentrum behaalt TOPGGz-keurmerk

Mentrum heeft een mijlpaal bereikt: we hebben het TOPGGz-keurmerk ontvangen! We krijgen nu de erkenning dat we hooggespecialiseerde en innovatieve cliëntenzorg leveren, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding. Wat zijn we trots!
Een mooie quote uit het visitatieverslag: “het gesprek met de patiënt tijdens de visitatie illustreerde de principiële wens van de afdeling om in al hun handelen met en voor de patiënten aan te sluiten bij het perspectief van de patiënt.”​​​​​​​

Trots en blij
Foka Eekhof en Edo Klein: “We zijn erg blij met deze erkenning. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt om aan alle criteria te voldoen en ons voor te bereiden op de visitatie. We zijn trots op de medewerkers van de Herstelondersteunende Vervolgklinieken die hierbij zo’n actieve rol hebben gespeeld.”

​​​​​​​Rembrant Aarts, psychiater en manager behandelzaken is ook verheugd: “Onze subdoelgroep van EPA cliënten zijn relatief ondervertegenwoordigd in de wetenschappelijke literatuur, cliëntvertegenwoordiging en het maatschappelijk debat, ze hebben een nogal gemarginaliseerde positie. Dit motiveert mij extra om, samen met de collegae, en het TOPGGz keurmerk in de hand, meer momentum en kwaliteit van zorg en –leven voor de doelgroep te creëren.”

Ruimte voor Innoveren
Binnen de Herstelondersteunde Vervolgklinieken wordt intensief gewerkt aan verschillende innovatieve projecten.

Een Gedeeld Verhaal is een van deze projecten. In het project Een Gedeeld Verhaal ontwikkelen de Herstelondersteunende Vervolgklinieken, in samenwerking met Anoiksis, MIND Ypsilon, Cordaan, Triade Vitree en Amsterdam UMC een levensverhaalinterventie voor cliënten met EPA die langdurig behoefte hebben aan 24-uurs zorg. Op verschillende locaties wordt een haalbaarheidsstudie en evaluatie uitgevoerd.

Een ander project is behandeling met hulp van Virtual Reality (VR). Bij deze innovatie wordt het inzetten van Virtual Reality bij de doelgroep getoetst op werkzaamheid en haalbaarheid. Het leuke is dat de VR ontspanningsmodule ook beschikbaar is voor medewerkers.

TOPGGz-keurmerk
TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische- en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

Wil je meer weten over de Stichting Topklinische GGz? Meer informatie vind je op de website van topggz.