Lise Swinkels is gepromoveerd!

Woensdag 14 november verdedigde Lise Swinkels, werkzaam als GZ-psycholoog bij Inforsa, haar proefschrift “Stitching the social fabric of society” aan de Vrije Universiteit. Haar promotoren vanuit Arkin en het AUMC waren respectievelijk Jack Dekker en Arne Popma, haar copromotor was Thimo van der Pol.

Lise startte de ceremonie met een mooi betoog over het belang van een sociaal netwerk in onze huidige tijd en hoe moeilijk dit geregeld kan zijn voor onze forensische doelgroep. Vandaar dat ze een onderzoek heeft gedaan naar het versterken van dit netwerk met maatjes. Een van de meer opvallende resultaten van het onderzoek was dat de deelnemers met een maatje van de Regenboog groep gemiddeld minder dagen opgenomen waren dan deelnemers zonder maatje.

Na dit bevlogen betoog werd met de oppositie de discussie gevoerd hoe het project opgezet en uitgevoerd was, en wat dit kan betekenen voor de toekomst.

Na een boeiende verdediging ontving Lise onder luid applaus haar bul en de graad Doctor uit handen van Professor Arne Popma, die in zijn laudatio met een lang draad de kracht van Lise haar eigen netwerk ludiek visueel wist weer te geven. Geïnteresseerd in het proefschrift? Dat is hier te lezen.

Van harte gefeliciteerd Lise!