Terug naar Arkin Onderzoek

Sociale-Netwerkversterking

Achtergrond

Veel forensisch psychiatrische cliënten leiden een geïsoleerd bestaan. Ze hebben een zeer beperkt sociaal netwerk en participeren, door het ontbreken van werk of dagbesteding, nauwelijks in de maatschappij. Dit terwijl de aanwezigheid van een sociaal netwerk het algemeen functioneren van patiënten bevordert en het risico op delictgedrag kan verminderen. Juist in de huidige tijd, waarin de verzorgingsstaat plaats maakt voor een participatiesamenleving, ligt hier een grote uitdaging voor deze complexe doelgroep.

Doel van het Onderzoek

Promovenda Lise Swinkels onderzoekt daarom de effectiviteit van sociale-netwerkversterking bij forensisch psychiatrische cliënten middels een randomized controlled trial. Specifieker: de inzet van een sociaal-netwerk-coach, naast de standaard forensische ambulante zorg. De coach begeleidt de cliënt wekelijks volgens een gestandaardiseerde 10-stappenmethode naar meer zelfredzaamheid op sociaal en maatschappelijk gebied.

Inmiddels zijn er bijna genoeg cliënten die deelnemen aan het onderzoek (beoogde deelname is 105). De dataverzameling loopt nog door tot december 2022.


Lise Swinkels

PhD Student, GZ-Psycholoog

Thimo van der Pol

Hoofd Kenniscentrum, Psychotherapeut

Arne Popma

Hoogleraar

Jack Dekker

Hoogleraar

Media

Samenwerkingspartners

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin