Grootschalig onderzoek naar mensen met een ernstig psychische aandoening in Amsterdam afgerond

Vorige week organiseerde de GGD Amsterdam een symposium om de resultaten van het “Ambulantisering Amsterdam” te presenteren. Dit onderzoek is tussen 2018 en 2023 uitgevoerd en is een samenwerking tussen de GGD, GGZ InGeest, HVO Querido, Leger des Heils en Arkin.

Het onderzoek richt zich op mensen met een ernstige psychische aandoening. Een groep van naar schatting 10.500-13.000 mensen in Amsterdam. Het doel was een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe het met deze mensen en hun naasten gaat tegen de achtergrond dat de zorg in de afgelopen jaren steeds meer ambulant is georganiseerd. Omdat de afbouw van bedden en beschermde woonplekken al langer speelt, zijn de resultaten van dit onderzoek vergeleken met het Stedelijk Chroniciteitsonderzoek, dat onder dezelfde doelgroep tussen 2005 en 2011 is uitgevoerd.

In totaal zijn 685 mensen met een ernstige psychische aandoening geïnterviewd waarvan 536 mensen in zorg waren bij Arkin (Mentrum FACT, Inforsa FAZ-teams, JOT-teams en voormalige BGGZ-teams). Op het symposium werd het rapport met de belangrijkste resultaten en implicaties gedeeld.

Het onderzoek geeft een interessant beeld van deze doelgroep en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Op het vlak van maatschappelijke participatie lijken er goede stappen te worden gezet in de afgelopen 10 jaar. Een groter percentage deelnemers heeft een vorm van (begeleid) werk of arbeidsmatige dagbesteding. Problemen op het gebied van eenzaamheid, intimiteit en sociaal isolement bleken echter nog steeds aanwezig.

Een overzicht van alle resultaten kun je vinden op deze website, het volledige rapport kun je hier downloaden. Een hartelijk dank aan alle betrokken interviewers en de teams die ons geholpen hebben zo veel van onze cliënten te kunnen spreken voor dit onderzoek.