Christin Kühner geïnterviewd door VGCt magazine

Onlangs is promovendus Christin Kühner geïnterviewd voor het magazine van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt). Zij vertelde in het decembernummer over haar promotieonderzoek STOP.

Het STOP-onderzoek loopt binnen de TOPGGZ specialismen Sinai Centrum en Jellinek, en is een direct vervolg op de PROSPER– en TOPA studies die daar eerder hebben gelopen. Het artikel is terug te lezen in het online magazine van VGCt.

Artikel VGCt