Ansam Barakat behaalt haar PhD!

Op donderdag 10 november stond Ansam Barakat in de aula van Vrije Universiteit, om haar proefschrift “In pursuit of the added value of Intensive Home Treatment” te verdedigen. Haar promotoren waren Jack Dekker (Arkin) en Aartjan Beekman (GGZinGeest).

Ansam nam de zaal mee in een casus gebaseerd op de verhalen die zij en haar onderzoeksteam veelvuldig tijdens de dataverzameling van het IBT-onderzoek te horen kregen. Wat als jij of een naaste ineens snel achteruit gaat qua psychische gezondheid, de situatie onhoudbaar wordt en een bezoek aan de crisisdienst nodig is. De mogelijkheden voor vervolgzorg zijn onder andere een klinische opname of intensieve thuisbehandeling, maar hoe verhouden die zich tot elkaar? En welke keuze zou jij maken?

Na de korte introductie van het onderzoek was het aan de oppositie om met Ansam van gedachten te wisselen over haar proefschrift. Vele complimenten over dit complexe onderzoek en het harde werk van alle betrokkenen hieraan passeerden de revue, maar nog opengebleven vragen werden zeker niet vermeden. Onderwerpen zoals de opnamevoorkomende functie van het IBT en de opschalende rol van FACT werden uitvoerig besproken. Ook ideeën voor vervolgonderzoek werden geopperd.

Aan het eind van de ceremonie ontving Ansam onder luid applaus haar bul en de graad Doctor uit handen van Professor Aartjan Beekman.
Geïnteresseerd in het proefschrift? Dat is hier te lezen.