Nieuwe publicatie Sandra Raabe

Recent kwam een wetenschappelijke publicatie uit van Sandra Raabe, werkzaam bij het Sinai Centrum in Amstelveen en promovenda bij de UvA. Sandra deed onderzoek naar mensen die PTSS hebben als gevolg van misbruik in hun kindertijd. Haar vraag was: ‘Is een gerichte traumabehandeling (ImRs) afdoende voor deze doelgroep of is er meer nodig?’ Hier een kort interview over haar onderzoek.

Sandra, waarom dit onderzoek?

Sandra Raabe: ‘Vaak is er bij mensen met PTSS ten gevolge misbruik/mishandelingen in de kindertijd ook sprake van andere klachten, zoals moeite om anderen te vertrouwen, relaties aan te gaan en emoties te hanteren. Toen wij in 2008 met dit onderzoek startten, was het idee dat deze klachten mensen zou kunnen belemmeren om van een traumabehandeling te profiteren en mogelijk de klachten juist zou kunnen verergeren. Dat leidde ertoe dat cliënten met deze vorm van PTSS vaak niet mee mochten doen bij onderzoeken naar de behandeleffectiviteit van traumabehandelingen en dat men in de klinische praktijk niet zo goed wist welke behandeling je bij deze groep het beste kunt inzetten. Zo is het idee ontstaan om te onderzoeken of mensen met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma niet ook baat kunnen hebben bij een gerichte traumabehandeling of dat het beter is om ze eerst vaardigheden te helpen ontwikkelen in het reguleren van hun emoties en het omgaan met anderen.

Hoe zag je onderzoek er concreet uit?

In het onderzoek vergeleken wij twee verschillende behandelcondities. De ene groep mensen kreeg alleen een ImRs-behandeling (16 sessies). Dat is een behandelmethode voor PTSS waarbij je op een andere manier naar je traumatische herinneringen leert kijken. De andere groep kreeg vooraf aan de ImRs behandeling een voorbereidende vaardigheden training, STAIR (Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation, 8 sessies) genaamd. Tijdens deze training leert men nieuwe vaardigheden om met anderen en de eigen emoties om te gaan.

Wat kwam er uit je onderzoek?

Uit het onderzoek kwam dat ImRs zorgde voor een duidelijke vermindering van de PTSS-klachten. Mijn verwachting was dat bij de mensen die de extra STAIR-training kregen de PTSS-klachten nog meer zouden afnemen dan bij de groep die alleen maar ImRs kreeg. De verassende uitkomst was echter dat er geen significant verschil was tussen beide behandelprogramma’s . In beide groepen herstelden de cliënten evenveel. Dit gold niet alleen op het gebied van PTSS klachten zoals vermijding en herbeleving, maar ook op het gebied van interpersoonlijke problemen en stemming.

Wat draagt dit bij aan goede zorg?

Dit betekent dat alleen ImRs een effectieve behandeling is voor deze groep en dat mensen met PTSS ten gevolge van vroegkinderlijk trauma deze behandeling goed aan kunnen. Ook is het interessant dat je hetzelfde behandeleffect in kortere tijd lijkt te kunnen bereiken, want de ImRs-behandeling duurde 8 sessies korter dan de STAIR+ImRs-behandeling. Inmiddels wijzen ook andere onderzoeken waarin combinatiebehandelingen van STAIR met/zonder EMDR resp. Imaginaire Exposure werden vergeleken in dezelfde richting. Dus ook voor cliënten met PTSS ten gevolge van mishandelingen/misbruik in de kindertijd is traumabehandeling een effectieve en veilige behandelmethode.

Meer weten? Lees hier het artikel