Net gestarte Academische Werkplaats Shift Left ontvangt eerste subsidie

Urban Mental Health geeft € 386K subsidie om onderzoek te doen naar sociale connectie.

Shift Left is de Academische werkplaats van Arkin Voordeur en Amsterdam UMC. Nadia van der Spek, coördinator van Shift Left, heeft een subsidie toegekend gekregen voor het project Designing Social Connection: Computer Modeling to Establish Quality Social Connections in Urban Mental Health Interventions. Dit project wordt ingebed op het Amsterdam UMC, in de onderzoeksgroep van prof dr. Claudi Bockting, voorzitter van Shift Left.

De impact van sociale connectie
Sociale connectie is een belangrijke factor voor mentale gezondheid. Sterker nog, de negatieve impact van eenzaamheid op gezondheid is vergelijkbaar met die van roken en obesitas. In het Sociale Connectie project, zal van honderden deelnemers van groepsinterventies van Arkin Preventie en Roads in kaart worden gebracht op welke manier en in welke mate sociale connecties tot stand komen. Psychologen en wiskundigen werken samen om mensen met psychische klachten in verbinding met anderen te brengen en isolatie en eenzaamheid te doorbreken. In dit unieke onderzoeksproject zal nauw worden samengewerkt met de faculteit van Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA, waar Mike Lees als mede-hoofdaanvrager en co-PI betrokken is.

Wetenschappelijk model als voorspeller voor vermindering eenzaamheid bij depressiviteit
Op basis van deze data zal door de FNWI faculteit een simulatie model worden ontwikkeld, dat kwalitatieve sociale verbindingen en afname van eenzaamheid bij patienten met depressieve symptomen kan identificeren en voorspellen. We proberen zo dus te voorspellen welke mensen het meest kans hebben om een connectie met elkaar te maken, zodat we die mensen ook aan elkaar kunnen koppelen. Op basis van dit simulatiemodel zal vervolgens een pilot studie worden gedaan onder mensen met depressieve klachten op de wachtlijst van Arkin, waarbij we mensen op persoonlijk niveau matchen in groepen. Zo testen we of het voorspellende model in de praktijk bruikbaar is en of een groepsinterventie sociale connectie kan bevorderen. We onderzoeken ook of er een mogelijk risico op ‘besmetting’ is; de verspreiding van negatieve emoties tussen mensen. De resultaten van de pilot zullen worden gebruikt om het model verder te verbeteren. Vervolgens zullen we een sociale connectie app ontwikkelen, op basis van de onderzoeksuitkomsten van dit project. Deze app kan op grotere schaal mensen koppelen aan sociale activiteiten bij hen in de buurt, die bij hen passen. We hopen dat deze nieuwe aanpak zal leiden tot nieuwe best practices voor sociale interventies in stedelijke bevolkingsgroepen.