Natasja Schutter behaalt PhD!

Donderdag 3 februari verdedigde Natasja Schutter, werkzaam als psychiater op de polikliniek ouderen van Arkin, haar uitgebreide proefschrift met de titel “Loneliness and social isolation in older adults: consequences, vulnerability and the role of depression”. Dit onderzoek deed zij binnen het Kenniscentrum Psychologische Interventies bij Jeugd, Volwassenen en Ouderen in samenwerking met de NESDO/NESDA onderzoeksgroep. Haar promotoren waren Max Stek en Jack Dekker, Co-promoteren Hannie Comijs en Tjalling Holwerda.

De verdediging deed ze met veel verve voor een publiek van 50 familieleden, vrienden en collega’s in de zaal en 70 kijkers online.

Een van de hoofdstukken uit het proefschrift focuste op eenzaamheid bij cliënten op de polikliniek ouderen van Arkin. Eenzaamheid bleek een veel voorkomend probleem, dat lastig op te lossen is. Uit een meta-analyse bleek dat eenzaamheid een risicofactor is voor mortaliteit en kwaliteit van leven onder deze doelgroep, hoewel van minder belang vergeleken met roken, drinken en een tekort aan beweging.

Met de opponenten werd intensief van gedachten gewisseld hoe dit probleem in de behandelpraktijk aan te pakken. Natasja adviseerde om in de richtlijn voor behandeling van ouderen meer aandacht te schenken aan de sociale omgeving van onze oudere cliënten.

Het proefschrift is hier terug te lezen.