Frank Kruijver

Senior Onderzoeker, Psychiater

Meer over mijzelf:

Als psychiater werk ik bij het Sinaï Centrum met getraumatiseerde mensen met PTSS ontstaan door verschillende oorzaken: vroegkinderlijk, tijdens volwassenheid, oorlog gerelateerd al dan niet vanuit de Joodse en Nederlands Indische 1e, 2e en 3e generatie problematiek en bij veteranen oftewel ex militairen die op uitzending zijn geweest. In dit kader ben ik eveneens zeer nauw betrokken bij de poliklinische veteranenzorg als psychiater van het veteranen team. Tevens ben ik de klinische afdeling psychiater van de langdurige zorg afdeling van het Sinaï Centrum.

Vanuit mijn behandel ervaring en wetenschappelijke kennis hecht ik in de klinische praktijk veel waarde aan het goede en snelle herstel van de verstoorde biologische klok en het daaraan gekoppelde seksualiteit, stress en slaapsysteem. In deze systemen komen veel man-vrouw verschillen voor die aan de basis kunnen staan, niet alleen tijdens de hersenontwikkeling van het biologische spectrum van de seksuele oriëntatie en gender identiteit, maar ook van de sekseverschillen in het stress en slaapsysteem die robust verstoord zijn bij mensen met Alzheimer, depressie en PTSS. Slaapstoornissen in chronische vorm geven bovendien een verhoogd risico op hart en vaatziekten, ontstekingen en kanker. Slaapstoornissen komen net als de ziekte van Alzheimer, depressie en PTSS 2x zo vaak voor bij vrouwen t.o.v. mannen. Op het gebied van behandeling en preventie valt hier dus nog veel sekse specifieke winst te behalen in de spreekkamer door onderzoek.

Mijn onderzoek belangstelling richt zich dan ook op sekseverschillen van het limbische brein en dan met name in de hypothalamus, omdat sekseverschillen in de hersenen aan de basis kunnen staan van verschillen in seksualiteit en bovengenoemde sekseverschillen in de psychiatrie. Dit post mortem hersenonderzoek deed en doe ik sinds kort weer op het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN) als onderdeel van de Nederlandse Koninklijke Academie van Wetenschappen, in nauwe samenwerking Prof. Dr. D.F. Swaab en zijn werkgroep. In 2004 ben ik bij hem gepromoveerd op het bekroonde proefschrift “Sex in the brain”.

Stuur e-mail
ISO 9001 HKZNEN7510 Keurmerk

Disclaimer | Privacyverklaring | Cookiebeleid | © 2023 Arkin Onderzoek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin