Mariken de Koning nieuwe voorzitter Commissie Wetenschappelijke Activiteiten

Mooi nieuws! ‘Onze’ Mariken de Koning heeft de voorzittershamer van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA) overgenomen van Birit Broekman. Onlangs werd er een prachtig artikel in De Psychiater geplaatst. 

Mariken is psychiater en plaatsvervangend opleider bij Arkin. Daarnaast is ze senior-onderzoeker bij Arkin en bij het Amsterdam UMC. Bij Arkin werkt ze met cliënten die vaak al jaren in zorg zijn en ondanks langdurige behandeling niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Patiënten bij wie meestal een combinatie van psychiatrische, lichamelijke en sociale problemen speelt. ‘Dat is een groep die makkelijk vergeten wordt’, vertelt ze. ‘Ik zie mensen die na jaren weer zelfstandig boodschappen doen of het contact met hun familie herstellen. Dat lijken kleine dingen, maar voor de kwaliteit van leven kunnen ze heel veel betekenen.’

‘Ik wil me voor de hele breedte van ons vak inzetten. Daar is ook behoefte aan: de inhoudelijke feedback over het laatste congresging alle kanten op. De een wil meer focus op neurobiologisch onderzoek, de ander pleit juist voor meer aandacht voor trans-diagnostische symptomen of de sociale context. Er zijn grote verschillen in wat psychiaters belangrijk vinden. Dat moeten we respecteren. Ik vind het belangrijk om al die aspecten aan bod te laten komen.’