Liselotte de Mooij heeft haar PhD behaald!

Maandag 14 november verdedigde Liselotte de Mooij, werkzaam als psycholoog bij Novarum, haar proefschrift “How patients with severe mental illness have fared since deinstitutionalisation: Just enough for the city?” aan de Vrije Universiteit. Haar promotoren vanuit Arkin en GGZinGeest waren respectievelijk Jack Dekker en Aartjan Beekman.


Liselotte startte de ceremonie met een uitgebreid overzicht aan resultaten van het Stedelijk Chroniciteitsonderzoek. Deze studie liep tussen 2006 en 2011 bij cliënten en hulpverleners binnen de teams voor langdurige zorg van Mentrum en Jellinek, om de gevolgen van de ambulantisering in kaart te brengen. Opvallend was hoeveel van deze resultaten en adviezen nog steeds actueel blijken te zijn. De drie belangrijkste aandachtsgebieden betroffen de thema’s veiligheid en wonen, somatische gezondheid en maatschappelijke participatie.

Na dit bevlogen betoog werd met de oppositie de discussie gevoerd hoe deze resultaten in het huidig tijdsgewricht geïnterpreteerd moeten worden. Daarnaast werd besproken hoe de GGZ, gemeente en maatschappelijke instanties de complexe/multidisciplinaire zorg voor deze kwetsbare groep het best vorm zou moeten geven en wat daarbij komt kijken. Een van Liselotte haar suggesties is geïnspireerd door haar werk bij Novarum, waar artsen in het team geïntegreerd zijn om zo de drempel voor cliënten naar somatische zorg te verlagen.

Na een boeiende verdediging ontving Liselotte onder luid applaus haar bul en de graad Doctor uit handen van Professor Jack Dekker, waarna de laudatio door copromotor Dr. Martijn Kikkert werd uitgesproken. Geïnteresseerd in het proefschrift? Dat is hier te lezen.