GEZIeN ontvangt subsidie voor onderzoek naar betere samenwerking tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp

Academische werkplaats GEZIeN heeft subsidie ontvangen van ZonMW voor actieonderzoek om betere samenwerking tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp te bereiken. In dit onderzoek gaan we samen met het Verwey-Jonker Instituut en Trimbos de samenwerking binnen veelbelovende pilots verder ontwikkelen.

Psychische problematiek van ouders en het gebruik van jeugdhulp bij kinderen hangen sterk samen. Een goede samenwerking tussen instellingen in de volwassen ggz en jeugdhulp is noodzakelijk om goede zorg te bieden aan gezinnen met psychische problematiek bij ouders én kinderen. Op dit moment maken wet- en regelgeving rond gegevensbescherming, verschillende financieringsstromen, wachttijden en organisatorische structuren het lastig om een goede samenwerking te realiseren.

Het doel van het onderzoek is om de samenwerking binnen veelbelovende initiatieven (pilots) verder te ontwikkelen. Dit doen we met een cyclisch design van plannen, doen/observeren, reflecteren, herzien en dan weer herhalen.

Lees hier meer